På klimakteriefronten – mycket nytt!

18 oktober är Internationella Klimakteriedagen – och vi kan i år glädja oss åt att det både pratats mer och kommit många nya böcker om den kvinnliga övergångsåldern. Nu uppdateras dessutom riktlinjerna vid behandling!

Många lider i det tysta under klimakteriet, något som Svensk förening för obstetrik och gynekologi vill ändra på när de nu lägger fram nya riktlinjer för hur kvinnornas besvär ska behandlas.

En stor nyhet är att bioidentiskt progesteron ingår i rekommendationerna – ett välkommet alternativ till det syntetiska gestagen som hittills förespråkats. Även bioidentiskt östrogen tas upp i de nya riktlinjerna.

Det kommer heller inte att finnas någon längsta behandlingstid i de nya rekommendationerna, utan det är upp till varje läkare att bedöma hur länge den enskilda kvinnan bör behandlas.                 

Riktlinjerna börjar med största sannolikhet gälla före årsskiftet.

Källa: Dagens Medicin