Sockerchock på Världsdiabetesdagen

Siffrorna kommer från Jordbruksverket och de lyfts fram i det evenemang Kostfonden idag arrangerar på Världsdiabetesdagen.

På Mynttorget vid Sveriges riksdag dukar de upp ett bord med sötsakerna – med syfte att väcka debatt – och förundran!

”Vi tycker att det är dags att riksdagsledamoterna agerar mot socker på samma sätt som de en gång agerade mot rökning”, skriver Kostfonden i ett pressmeddelande.

Vidare visar man på alarmerande siffror:

  • 2016 passerades en gräns – då hade mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning övervikt eller fetma.
  • Cirka 450 000 svenskar har diabetes typ 2 och ungefär dubbelt så många ligger i riskzonen.
  • Och med dessa siffror ökar även risken för sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom, stroke och demens markant.