Svenskar får allt sämre kondition

På drygt 20 år har andelen svenskar med hälsofarligt låg kondition ökat från 27 till 46 procent. Största boven i dramat tros vara vårt ökade stillasittande.

Siffrorna ovan är hämtade ur en ny undersökning från Gymnastik- och idrottshögskolan, där man studerat 350 000 kvinnor och män i åldern 18-74 år. Dessa har fått genomgå en Hälsoprofilbedömning och konditionen har mätts via ett test på cykel.

Och resultatet var alltså nedslående. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent mellan åren 1995 och 2017 och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 till 46 procent.

–       Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend. Speciellt i de grupper där nedgången är som störst, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna bakom studien.

Studien visade nämligen också att nedgången var som störst bland män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän.

–       Det intressanta var dock att bara en tredjedel av nedgången berodde på en samtidig viktuppgång. Det innebär att den större delen av nedgången berodde på en nedgång av aerob kapacitet, förmodligen på grund av minskad fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet, säger Elin Ekblom Bak.