Ge av din tid!

Vi närmar oss december och köptempot skruvas upp hela tiden. Men det finns viktigare saker än prylar att ge bort. Det visar inte minst den kampanj mot självmord som Suicide Zero lanserar inför jul.

Varje dag väljer fyra svenskar att avsluta sitt liv. Årligen görs det 15 000 självmordsförsök och tio gånger så många går omkring med allvarliga tankar på att ta livet av sig. Och det kan vara vem som helst – din granne, din arbetskamrat, din partner.

I sin julkampanj listar Suicide Hero varningstecken att vara uppmärksam på, när det gäller personer med självmordstankar:

• När någon drar sig undan från vänner och familj

• Är ointresserad av saker hen tidigare brytt sig om

• Pratar om att allt känns hopplöst

• Äter eller sover mer eller mindre än tidigare

• Uppträder anmärkningsvärt och blir arg utan orsak

• Dricker överdrivet mycket alkohol eller tar droger

• Är upptagen av döden och pratar om självmord

• Skadar eller är oförsiktig med sig själv

• Ger bort saker, skriver testamente, pratar vagt om att resa

Alfred Skogberg är generalsekreterare på Suicide Hero:

– Det finaste vi kan ge är vår medmänsklighet och vår tid. Vi vet också att frågor om självmordstankar inte utlöser dessa, utan tvärtom så måste vi bli bättre på att fråga om vi är oroade, och ta oss tid till att lyssna. Svaret du kan få kan vara början för en person att sätta ord på tankarna, något som kan vara direkt livsavgörande, säger han i ett pressmeddelande.  

På Suicide Zeros hemsida ger man också följande tips på hur man kan agera om någon närstående mår dåligt:

Gör någonting nu
Det viktigaste är att du reagerar när du märker att någon inte mår bra. Tänk inte att det någon annan ska göra det.

Dina egna reaktioner
Det är lätt att bli rädd när man möter någon som mår dåligt. Man är rädd för att göra fel och göra det värre. Man kan också bli arg, frustrerad och ledsen. Det är okej. Men försök att reflektera över dina känslor och skilj dem från den som mår dåligt. Växla fokus och försök att finnas där den andra är känslomässigt.

Fråga om självmord
Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat. Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denne kan fås att söka den hjälp som behövs.
Gör aldrig någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

Kontrollera säkerhet
Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur mycket och länge dessa tankar funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor:
• Har du tänkt ut hur och när du skall begå självmord?
• Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig medel för att utföra din plan?
• Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?
• Fråga också hur du kan hjälpa och stötta personen så att hen kan hitta stöd, livsglädje 
   och kraft hos till exempel familj, vänner, husdjur, religiösa övertygelser, egen inre styrka.

Här finns det stöd och hjälp
• Vårdcentral eller annan läkarmottagning
• Psykiatrisk mottagning
• Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom,
   husmor, skolvärdinna, fritidspersonal
• Ungdomsmottagning
• Präst, diakon
• Minds självmordslinje: https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

Du kan hjälpa personen att förbereda sig inför samtalet när hen har bestämt sig för att tala med någon. Erbjud dig att följa med. Efter samtalet måste du kontrollera att frågan om självmord togs upp samt fråga vilken hjälp som erbjöds. Hjälp personen att följa upp de rekommendationer som givits.

Förmedla hopp – trösta – be om ett löfte
Självmordstankar återkommer ofta och när de gör det är det viktigt för personen i fråga att be om hjälp och berätta för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Det gör det mer sannolikt att hen faktiskt gör det. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå – förmedla hopp.

Ta hand om dig själv
Du som hjälper någon som har självmordstankar måste se till att ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsbenägen, särskilt under en längre tid. Se till att du har någon att tala med, till exempel vänner, familj eller någon som är professionell.

Stanna kvar

Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. Livssituationen, känslorna och tankarna kring suicid kan förändras. Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna. Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt. Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Man behöver hjälp att ta sig ur självmordstankar. Du kan hjälpa!

Källa: Suicide Hero