Dåligt hälsobetyg för svenska barn

D+ i fysisk aktivitet och C+ i stillasittande – det är betyget svenska barn får av det globala nätverket Active Healthy Kids Global Alliance. Och detta trots att samma rapport visar att vi har väldigt goda möjligheter att röra på oss!

Vi har nationella riktlinjer och det sker satsningar för att öka barns rörelse. Vi har gott om grönområden, idrottsplatser och trygga omgivningar för den som vill träna. Saker som ger oss högt betyg i Active Healthy Kids Global Alliances rapport.

Men ändå rör sig unga för lite. Den stora massan når inte upp till WHO:s rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen – och detta är särskilt tydligt bland tjejer.

–       Det behövs åtgärder i skolan, hos familjer, i föreningslivet och samhället. Viktigt är att alla barn och unga ges lika förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv med en bättre hälsa. Vi behöver lägga fokus på hälsofrämjande insatser i resurssvaga områden, där behovet är som störst, säger Gisela Nyberg på Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

–       Förebyggande insatser i tidig ålder är en nyckelfaktor för att förebygga ohälsa, säger Janna Hellerup Ulvselius, ordförande för En frisk generation.

I undersökningen fick alltså svenska barn D+ i fysisk aktivitet och C+ i stillasittande. Rapporten visade också att de har över två timmar skärmtid varje dag.