Vi äter allt mindre kött

2017 låg minskning av vårt köttätande på 2,6 procent – och när Jordbruksverket nu summerar 2018 års tre första kvartal ligger minskningen redan på 2,8 procent!

2017 noterades den största årliga nedgången i vårt köttätande sedan 1990 och mycket talar alltså för att 2018 blir ett nytt rekordår. De som äter kött väljer i större utsträckning svenskt kött och svensk fågel och man ser där en ökning på mellan 2 och 6 procent. Mest ökar konsumtionen av svenskt lamm.

Men trots att vi äter allt mindre kött ökar produktionen. 2018 har produktionen av nöt, gris och lamm ökat med 3-4 procent. Exporten av kött har dock också ökat.

– Trender, klimathänsyn, hälsofokus och djuretik är faktorer som brukar lyftas fram i analyser av konsumtionsutvecklingen idag. En ökad andel vegetarisk mat hos vissa konsumentgrupper får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen. Allt fler konsumenter kopplar också ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter vilket ger en ökad andel svenskt kött och matfågel på tallriken. Att både produktionen och exporten av kött ökar är i linje med målen i den svenska livsmedelsstrategin, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare i ett pressmeddelande.

Källa: Jordbruksverket