Hopp för Alzheimersdrabbade

Alzheimers sjukdom drabbar ca 15 000 svenskar varje år och många av dem bär på genvarianten ApoE4. Hittills har Alzheimers varit en obotlig sjukdom, men allt mer pekar på att man skulle kunna bromsa förloppet genom gentest och förebyggande åtgärder.

Den vanligaste formen av Alzheimers sjukdom är så kallad sporadsisk Alzheimers. Den bryter vanligen ut efter 65 års ålder och den är i hög grad ärftligt betingad.

”Mest avgörande är genen som kodar för proteinet apolipoprotein E (ApoE), som förekommer i tre olika former, s.k. alleler: ApoE2, ApoE3, och ApoE4. Varje individ bär på två uppsättningar; en från vardera föräldern . ApoE4, som utgör ca 14%, leder till förhöjd risk att utveckla Alzheimer: bärare av en ApoE4 allel löper 23% (män) och 30% (kvinnor) risk att utveckla sjukdomen före 85 års ålder, och bärare av två ApoE4 alleler löper 51% (män) respektive 60% (kvinnor) risk”, skriver Life Genomics, som är Sveriges ledande genanalysföretag, i ett pressmeddelande.

Genom att tidigt testa sin ApoE-status kan man också tidigt sätta in de förebyggande livsstilsåtgärder som visat sig framgångsrika, menar Life Genomics vidare. I USA har till exempel neurologen Dale Bredesen rapporterat om hur hans klinik lyckats vända sjukdomsförloppet hos över 100 patienter (hans bok ”Slutet för Alzheimer” finns utgiven på svenska). Rapporter som visar på vikten av fysisk aktivitet och särskild kost har också släppts av amerikanska forskare.

Och nu finns det alltså ett test för att ta reda på sin ApoE-status. Det utförs på ett blod- eller salivprov och erbjuds på utvalda läkarmottagningar.

”Är man orolig bör man överväga att testa sin ApoE-status. Visar det sig att man är positiv för ApoE4-allelen, har man god anledning att intressera sig för förebyggande livsstilsåtgärder. Det är aldrig för sent att testa sig, men vid 40-års ålder kan vara lagom”, säger Dr. Lars Salmi, VD för Gendoktorn och Medicinskt ansvarig vid Life Genomics.