Kan läsning hjälpa vid förlossningsdepression?

En dag i veckan under tio veckor kommer gruppen att träffas på Göteborgs Litteraturhus. På läsmenyn står noveller, dikter och kortare bokkapitel och samtalet i läscirkeln leds av Maria Pohl som är legitimerad psykolog. Närvarande är också Cecilia Pettersson, fil dr i litteraturvetenskap, som forskar i biblioterapi.

– Forskning visar att biblioterapi har gynnsamma effekter på personer som har depression och ångest. Bland annat minskar oron och stressen samtidigt som självförtroendet och den sociala förmågan ökar, säger Cecilia Pettersson i ett pressmeddelande.

Cirka en av tio kvinnor drabbas av psykisk ohälsa i samband med att de föder barn.

–       Det är angeläget att utveckla nya behandlingsformer, särskilt som den psykiska ohälsan påverkar mor-barn relationen och kan ge negativa effekter på barnet, fortsätter Cecilia Petterson.

Här kan du läsa mer om kursen!

Stressad? Läs en roman!

Läs dig frisk från psykisk ohälsa