Digital paus – ja tack!

När Ford för sjunde i året i rad släpper sin trendrapport talar siffrorna sitt tydliga språk – 2019 är året då vi vill öka vårt välbefinnande i vardagen och minska användningen av våra digitala prylar!

I ett pressmeddelande skriver Ford att fler och fler blir medvetna om hur beroende de är av sina digitala prylar. Många letar därför också efter sätt att begränsa användningen av dessa.

I trendrapporten för 2019 uppger hela 69 procent – nästan 7 av 10 – att de skulle önska sig obligatoriska pauser från digitala enheter som smartphones och surfplattor. 76 procent av de tillfrågade anser också att de behöver göra mer i sin vardag för att ta hand om sitt välmående.

På frågan om artificiell intelligens, AI, uppger 44 procent av kvinnorna och 37 procent av männen att de är rädda för intelligens som uppvisas av maskiner istället för människor.