App hjälper vid urininkontinens

Ungefär en tredjedel av alla svenska kvinnor över 35 år har någon form av inkontinensproblem – och ofta är det starkt kopplat till känslor av skam. Men det finns hjälp, bland annat kopplad till en app i mobiltelefonen.

Appen heter Tät och den har utvecklats i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. Den innehåller information, träningsprogram för bäckenbotten och möjlighet till påminnelser och en statistikfunktion.

– Vi kan se att symtomen minskade och livskvaliteten ökade för kvinnor som använde mobilappen, säger Emma Nyström, ST-läkare i Brunflo och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Appen är gratis och den har hittills laddats ner över 55 000 gånger.

– Det finns en del skam kring urinläckage och ibland har man annat i livet som känns viktigare vilket kan vara skäl till att många inte söker hjälp. Därför kan en app vara ett lättillgängligt hjälpmedel som man alltid kan bära med sig och som ger ett enkelt men värdefullt stöd till bäckenbottenträning, säger Emma Nyström.

 

Typer av inkontinens

Ansträngningskontinens innebär att man läcker urin när man tränar, hostar, nyser eller lyfter tungt. Detta eftersom att bäckenbottenmuskulaturen är försvagad och inte klarar av trycket som uppstår när man anstränger sig. Problemen uppstår ofta vid graviditet och förlossning, övervikt och klimakteriet.

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa innebär att man plötsligt känner sig kissnödig och har svårt att hålla sig. Kännetecknas av täta toalettbesök, ofta fler än 10 per dag. Kan bero på urinvägsinfektion, förstoppning, vätskedrivande medicin och neurologiska sjukdomar, men förekommer även utan uppenbar orsak.

Blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och trängningskontinens.