9 av 10 vill förbättra sin hälsa

Nytt år – nya hälsoutmaningar. Och bland svenskarna är det många som vill att 2019 ska bli ett bättre år, både fysiskt och mentalt. Det visar en ny stor undersökning från Viktväktarna.

Att vi blir allt kraftigare och allt mer inaktiva har vi sett många studier på den senaste tiden. Och utifrån resultatet av Viktväktarnas stora nya undersökning verkar vi också medvetna om det – och ha ambitionen att göra något åt det. 90 procent av de tillfrågade svenskarna har som mål att 2019 förbättra sin fysiska, mentala och emotionella hälsa.

Och faktum är att många (68 procent) har försökt anstränga sig, men ändå inte nått en nivå där de känner sig så hälsosamma som de skulle vilja vara.

Några av anledningarna är följande:

  • 43 % säger att brist på inspiration är det första som hindrar dem från att uppnå ett fysiskt, mentalt eller emotionellt hälsomål.
  • 48 % säger att de inte kan lyckas på egen hand – att ha någon med sig är absolut nödvändigt för att hålla sig på rätt spår.
  • 55 % har testat flera olika slags dieter, i genomsnitt fyra stycken, de senaste två åren.