Så mår svenska skolbarn

Undersökningen Skolbarns hälsovanor har gjorts vart fjärde år sedan 1985/1986. Skolbarn, 11, 13 och 15 år gamla, får i denna svara på frågor om sin hälsa, sina livsvillkor och sina levnadsvanor och studien görs i närmare 50 länder världen över. Och nu har alltså rapporten för 2017/2018 kommit.

Denna visar glädjande nog att en majoritet av svenska skolbarn tycker att de har en bra eller mycket bra allmän hälsa. Bland 13- och 15-åriga flickor går siffrorna ner något och det är också i denna grupp man hittar de som är mest missnöjda med sin kropp. Välbefinnandet, självkänslan och självförmågan skattas också högre av pojkar i 15-årsåldern jämför med flickor i samma ålder.

Vad gäller psykosomatiska besvär ser man också en oroande utveckling. Många unga känner sig irriterade eller på dåligt humör, har svårt att sova, har huvudvärk eller ont i magen. Andelen 13- och 15-åringar med minst två psykiska eller somatiska besvär mer än en gång i veckan är omkring dubbelt så stor i dag jämfört med 1980-talets mitt. Bland 11-åringar har andelen varierat, men undersökningen 2017/18 visade de högsta nivåerna sedan studien började 1985/86.

Även mobbing ökar, framförallt bland 13- och 15-åriga flickor.

Vad gäller cigaretter och alkohol så har andelen 15-åringar som provat rökning minskat jämfört med 2013/14, och andelen 13- och 15-åringar som druckit sig berusade har minskat kontinuerligt sedan undersökningarna startade under 80-talet.

Motionen då? Det är fortfarande få som når rekommendationen om minst en timmes daglig fysisk aktivitet. Däremot har andelen som tränar minst fyra gånger i veckan ökat sedan 1980-talets mitt, och det är vanligare att pojkar tränar minst fyra gånger i veckan än att flickor gör det.

Källa: Folkhälsomyndigheten