Yoga hjälper hjärtat

Bättre livskvalitet och sänkt blodtryck och hjärtfrekvens. Det är fördelar som forskarna nu sett hos patienter med förmaksflimmer som utövar yoga.

MediYoga består av speciella andningsövningar, meditation och stretching av bröstmuskulaturen. Den passar utövare i alla åldrar, och såväl vältränade som icke vältränade. Den erbjuds i dagsläget patienter på 240 vårdinrättningar i hela Sverige, bland annat vid hjärtflimmer, hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom och stressrelaterade sjukdomar.

Och nu kommer alltså den hittills största studien som gjorts på MediYoga, som visar på stora fördelar för den har besvär med förmaksflimmer.

–       Framför allt handlar det om att livskvaliteten ökar eftersom den medför positiva effekter både fysiologiskt och mentalt, säger Maria Wahlström som disputerar i ämnet MediYoga på Sophiahemmet Högskola.

Maria Wahlströms avhandling riktar i huvudsak in sig på patienter med paroxysmalt förmaksflimmer, dvs att hjärtat plötsligt börjar slå oregelbundet och snabbt i korta attacker. Det är inte farligt men det kan kännas ångestfullt för patienterna som ofta känner ett tryck över bröstet och får svårt att andas. På sikt kan detta leda till hjärtsvikt och stroke.

– Med hjälp av MediYoga får patienterna ett verktyg att ta till vid perioder av flimmerattacker. De blir inte lika rädda utan kan med hjälp av den hantera symptomen, säger Maria Wahlström i ett pressmeddelande.