Här är psykisk ohälsa vanligast

Brist på sysselsättning och dålig ekonomi ökar risken för psykisk ohälsa. Det visar Folkhälsomyndighetens nya kartläggning.

De som har det sämst ställt ekonomiskt mår sämst. Det är den tydligaste trenden i den nya undersökning som Folkhälsomyndigheten har gjort kring psykisk ohälsa i Sverige. Och detta märks inte bara på vuxna, utan även på barn i familjer med låg inkomst.

Både självrapporterad ångest och psykiatriska diagnoser har ökat i de lägsta inkomstgrupperna sedan den senaste mätningen 1994. Dessutom återfinns en tredjedel av alla självmord i denna grupp.

–       Vi ser även skillnader i psykisk hälsa baserat på kön, funktionsnedsättning, födelseland och sexuell läggning. Ett mer inkluderande samhälle gynnar samtliga grupper som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa och det är därmed en viktig faktor för att minska ojämlikhet i psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.