Surfa mindre, bli lyckligare!

Att ägna endast tio minuter vardera åt Facebook, Instagram och Snapchat per dag –alltså totalt 30 minuter istället för dagens snitt på 135 minuter – minskar depression och känslor av ensamhet.

Detta upptäckte forskare vid Pennsylvania University i en studie med 143 deltagare.

– Det här är en intressant studie, även om man måste vara försiktig med att säga att alla blir mindre deppiga. Effekterna var störst hos de deltagare som redan tidigare mådde dåligt, säger Hoa Ly som är doktor i psykologi.

Den genomsnittliga tiden på sociala medier globalt 2017 var 135 minuter, alltså långt över två timmar om dagen. 

– Det som gör studien så bra är att de har hittat ett alternativt beteende till användningen. Istället för att säga att de inte alls får använda sociala medier har man istället bett dem vara där kortare tid.  Det gör det betydligt mer realistiskt och helt klart görbart. 

Hoa Ly är en av initiativtagarna till Time Well Spent Sverige, som vill hjälpa oss till ett mer hälsosamt uppkopplat liv.

– Mycket är bra med sociala medier, som att kunna hålla kontakt med nära och kära. Du måste inte ta bort det helt, men det blir lätt ett vanebeteende. 

Ett första steg kan vara att mäta och reflektera över hur mycket du använder dig av sociala medier och vad du får ut av det. Det finns en mätfunktion i de nya operativsystemen på telefonerna där du även kan sätta en gräns för ditt surfande på respektive plattform. 

Enligt Hoa Ly är steg två att flytta bak apparna så att de inte är det första du ser när du öppnar telefonen. Du kan också ta bort den automatiska inloggningen så att du behöver skriva in ditt lösenord varje gång. Nästa alternativ är att avinstallera apparna i telefonen och bara ha åtkomst till sociala medier på din dator.  

– Det skapas då ett farthinder. Du måste tänka till och beteendet sker inte längre reflexmässigt.

Här är psykisk ohälsa vanligast

Körsång – ett lyckopiller utan biverkningar!