Kvinnliga chefer allt sjukare

Trenden har länge varit att chefer är mindre sjukskrivna än sina anställda. Men nu har alltså detta vänt – framförallt bland kvinnliga chefer. Previa Företagshälsa har i sin undersökning gått igenom frånvarostatistik från 12 300 chefer på 410 anslutna företag över hela landet. Och så här såg resultatet ut:

 • Under perioden 2014–2018 skedde en radikal ökning av chefernas sjukfrånvaro.
 • Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med 500 procent.
 • Kvinnliga chefer står för drygt 60 procent av ökningen inom psykisk ohälsa.
 • Under perioden har chefers totala sjukfrånvaro ökat med 50 procent.
 • Korttidsfrånvaron är oförändrad medan långtidsfrånvaron stiger brant.

I ett pressmeddelande ger de tips på hur man kan verka för att minska den psykiska ohälsan bland chefer:

 • Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.
 • Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.
 • Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.
 • Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.
 • Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
 • Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.
 • Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.