Har du koll på klädernas klimatpåverkan?

Hur många plagg köper genomsnittssvensken varje år? När är plaggens klimatpåverkan som störst? Dessa frågor fick 600 svenskar svara på i en ny undersökning – och svaren visade att vi behöver öka vår medvetenhet.

Handen på hjärtat – hur många nya klädesplagg köper du per år? 5? 10? 25? I Grönt Väders klimatpanel angav de flesta att de handlade ungefär i det spannet, mellan 5 och 20 nya plagg per år. Över hälften trodde också att det var så många plagg genomsnittssvensken köper per år. Men siffran bör dubblas! Cirka 50 plagg per person och år köper vi i Sverige.

Undersökningen visade vidare att de flesta hade koll på att plaggens klimatpåverkan var som störst (70 procent) under produktionen. Det få (13 procent) däremot visste var att näst störst klimatpåverkan (22 procent) kommer från kundens resa till och från butiken! En siffra som kan jämföras med att fyra procent av påverkan kommer från transporten av plaggen från tillverkningslandet till butiken.

Att tvätta och torka plaggen påverkar också klimatet. De processerna står för cirka 3 procent av plaggens klimatpåverkan.

Källa: LRF/Grönt Väder/Sandra Roos doktorsavhandling från institutionen för Energi och miljö på Chalmers i Göteborg.