Konditionsträna – för jobbets skull!

I studien på GIH deltog 362 personer som fick genomgå nio olika kognitionstester och ett kondtionstest på cykel. Resultatet visade att en medelhög eller god kondition framför allt gynnade det ”episodiska långtidsminnet”, det vill säga långtidsminnet av händelser. Även impulskontrollen var bättre hos de som hade bra kondition.

Studien är en del i flerårigt projekt där forskarna producerar kunskap tillsammans med SATS, Itrim, Intrum, ICA-gruppen och Monark Exercise för att undersöka hur stillasittande och fysisk aktivitet kan påverka hjärnfunktioner såsom psykisk hälsa och tankemässiga förmågor, skriver GIH i ett pressmeddelande.