Konditionsträna – för jobbets skull!

Flera studier visar att träning är bra för hjärnan och nu kommer det en rapport från Gymnastik- och idrottsskolan som visar att personer med god kondition presterar bättre på jobbet än sina mindre vältränade kollegor.

I studien på GIH deltog 362 personer som fick genomgå nio olika kognitionstester och ett kondtionstest på cykel. Resultatet visade att en medelhög eller god kondition framför allt gynnade det ”episodiska långtidsminnet”, det vill säga långtidsminnet av händelser. Även impulskontrollen var bättre hos de som hade bra kondition.

Studien är en del i flerårigt projekt där forskarna producerar kunskap tillsammans med SATS, Itrim, Intrum, ICA-gruppen och Monark Exercise för att undersöka hur stillasittande och fysisk aktivitet kan påverka hjärnfunktioner såsom psykisk hälsa och tankemässiga förmågor, skriver GIH i ett pressmeddelande.