Minskad demensrisk med motion och hjärngympa

Gillar du att läsa, sjunga eller gå på konsert? Försöker du hålla igång med promenader och annan motion? Bra! Det kan nämligen förebygga demens och Alzheimers sjukdom visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Gillar du att läsa, sjunga eller gå på konsert? Försöker du hålla igång med promenader och annan motion? Bra! Det kan nämligen förebygga demens och Alzheimers sjukdom visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Studien har följt 800 kvinnor under 44 år och de har bland annat fått frågor om hur ofta de utövat hjärnstimulerande och fysiska aktiviteter. De ”hjärnstimulerande” aktiviteterna delades in i fem olika områden: intellektuella uppgifter (läsa, skriva, lösa korsord), konstnärliga aktiviteter (sjunga i kör, spela instrument, gå på konsert och teater), manuella aktiviteter (sy, sticka, sköta trädgård), föreningsliv och religiösa aktiviteter. Den fysiska aktiviteten delades in i tre grupper: helt inaktiv, promenader eller cykling fyra timmar i veckan eller hård träning minst tre timmar i veckan.

Under de 44 år som gått sedan studien startade 1968 har 194 kvinnor utvecklat demens. Men spelade då de olika aktiviteterna någon roll för risken att insjukna? Ja, säger Jenna Najar, läkare och doktorand vid Göteborgs universitet.

– Kvinnor i gruppen med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent procent lägre risk att utveckla demenstypen Alzheimers sjukdom än kvinnorna med lägst antal hjärnstimulerande aktiviter, oberoende av hur fysiskt aktiva de varit, berättar Jenna Najar.

Men fysisk aktivitet spelade också en stor roll. Gruppen med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan, oberoende av hur mentalt aktiva de varit. Alla resultat var också oberoende av andra riskfaktorer, som högt blodtryck, rökning och låg utbildning.