Skaver föräldralivet?

Under ditt livs kanske lyckligaste period, när du blir förälder, kan du helt plötsligt känna dig olycklig. Nu kommer en bok som vågar ta upp denna paradox – och ger konkreta tips för att tackla de negativa känslorna.


Skaver föräldralivet?
Psykologerna Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth var föräldralediga samtidigt, vilket ledde till att de skrev en bok ihop.

Psykologerna Helga Johnsson Wennerdal och Clara Zelleroth har skrivit ”Må bra som förälder –psykologernas strategier för småbarnsåren” (Norstedts) som tar upp det som många studier visar på: den minskade livskvalitet som en del föräldrar kan uppleva. Hälsa pratade med Helga Johnsson Wennerdal, som till vardags arbetar som psykolog med kbt-inriktning på We Mind i Göteborg.​​

Varför skrev ni boken?​

– Vi jobbar ihop och lärde känna varandra ännu bättre när vi var föräldralediga samtidigt. Trots att vi är psykologer och vet hur man ska ta hand om sig upplevde vi att det var en stor och bitvis svår omställning. Vi insåg att man skulle kunna tillämpa en del av de kunskaper och metoder vi använder i vårt jobb även till föräldraskapet.

Vad gör man åt alla skuldkänslor man känner för att man är deppig trots att något så underbart har hänt?​

– Skulden uppstår ur att man har känslor som man upplever som förbjudna. Istället bör man försöka acceptera de negativa känslorna och låta dem finnas vid sidan om de positiva. De betyder inte att du är en dålig förälder eller inte älskar ditt barn. ​

 

Skaver föräldralivet?
”Må bra som förälder” (Norstedts) utkommer den 8 mars 2019.

Vad kan man göra för att må lite bättre? 

– Dela med dig av vad du känner och sök stöd hos andra. När man känner samhörighet är de svåra känslorna lättare att stå ut med. Bemöt dig själv som du skulle bemöta en vän. Självmedkänsla är viktigt i en situation där allt ställs på sin spets. Och slutligen ett konkret tips: Avfölj några perfekta Instagram-konton och lägg till några som tillåter sig att vara lite mer sårbara och kaotiska.