Nu engagerar klimatet på riktigt!

Vi flyger allt mindre och de som äter kött har dragit ner rejält på sin konsumtion. Dessutom tänker många av oss nästan dagligen på klimatförändringarna – vilket påverkar de val vi gör i vardagen. Detta visar WWF:s Klimatbarometer för 2019.

Vi flyger allt mindre och de som äter kött har dragit ner rejält på sin konsumtion. Dessutom tänker många av oss nästan dagligen på klimatförändringarna – vilket påverkar de val vi gör i vardagen. Detta visar WWF:s Klimatbarometer för 2019.

Text: Linda Unnhem
Foto: Global Warming Images

På bara ett år har vi blivit sex procent bättre på att välja bort flyget! 23 procent av de tillfrågade i Världsnaturfondens undersökning Klimatbarometern har medvetet stannat på jorden istället för att flyga – en siffra som 2018 låg på 17 procent.

18 procent har också det senaste året valt tåget framför flyget när de rest.

– Det är ett steg i rätt riktning att många valt att begränsa sitt flygande under det senaste året. Vi svenskar flyger fem gånger mer än det globala snittet och detta flygande behöver minska kraftigt samtidigt som åtgärder genomförs för att minska flygplanens klimatpåverkan. Flyget måste ersättas av klimatsmartare alternativ på alla sträckor det är möjligt. Det är hög tid för svenska politiker att prioritera underhåll och upprustning av våra tåg och järnvägar och se till att det blir enklare att åka tåg ner till kontinenten, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF i ett pressmeddelande.

Även köttätandet har minskat radikalt bland svenskarna. Fyra av tio tillfrågade svarar att de dragit ner på köttkonsumtionen av klimatskäl. 2018 låg siffran på 35 procent. Kvinnorna är ”bäst i klassen” – där anger 47 procent att de minskat på köttet. Fler än hälften skulle kunna tänka sig att minimera köttätandet till en dag i veckan för klimatets skull.

Det verkar dessutom som om klimatfrågan äntligen letat sig in folks medvetande på allvar. En fjärdedel av svenskarna tänker på klimatförändringarna nästan dagligen; bland kvinnor är det en tredjedel. Det är också den samhällsfråga som oroar allra mest.

Och oron ser ut påverka våra val på många sätt. 23 procent av de tillfrågade har till exempel ersatt bilåkande med att gå mer till fots. 21 procent åker mer kommunalt och 18 procent tar cykeln oftare.

Så gör du vårresan klimatsmart

De strejkar vi för miljön!