Livsstilen avgör livslängden

Att vården består av så mycket mer än lyckade medicinska ingrepp visar nu en ny stor studie som initierats av Hjärt-Lungfonden. I denna har man studerat personer som genomgått en bypassoperation och fått fram flera socioekonomiska faktorer som spelar roll för överlevnaden.

En välutbildad 60-åring som tjänar bra och bor ihop med sin partner lever i genomsnitt fem år längre efter en bypassoperation än sin lågutbildade, underbetalda singelkompis. Detta har forskarna kunnat konstatera efter att ha studerat 112 000 män och kvinnor som genomgått en bypassoperation under perioden 1992–2015. Datan har hämtats från hjärtkirurgiregistret, som är en del av kvalitetsregistret Swedeheart, samt från Dödsorsaksregistret, Patientregistret och databasen LISA.

– Den här studien stärker bilden av vård som betydligt mer än bara lyckade ingrepp. Varje år avlider över 30 000 svenskar i hjärt-kärlsjukdom. Om fler patienter, förutom sekundärpreventiv läkemedelsbehandling, får hjälp med att ta till sig vetenskapligt baserade livsstilsråd efter en bypassoperation skulle dödstalen med största sannolikhet minska, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

 

Nu kan du ta ditt eget EKG

Yoga hjälper hjärtat