2 av 10 vuxna kan inte simma

Cirka 1,5 miljon vuxna svenskar kan inte, eller känner sig osäkra på om de kan, simma 200 meter*. Bland nyanlända över 16 år saknar hela 80 procent simkunskaper.

Siffrorna är hämtade från den undersökning som Svenska Livräddningssällskapet låtit Kantar Sifo göra. I denna framkommer också att ungdomar i åldern 12–17 år ligger över genomsnittet – i denna kategori kan 92 procent simma.

Undersökningen visade även att tre procent av Sveriges vuxna befolkning – ca 225 000 personer – varit med om någon form av drunkningstillbud under de senaste tre åren.

– Att så pass många som 225 000 personer har erfarenhet av ett drunkningstillbud de senaste tre åren är ett överraskande stort antal. Det ger för handen att det är hög tid att tillsammans samla kraft för att lära mer om bakomliggande faktorer och hur dessa ska bemötas. Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap, det omfattar alla drunkningar, säger Mikael Olausson, områdesansvarig Säkerhet och Livräddning på Svenska Livräddningssällskapet.

Under de senaste tre åren har 353 personer omkommit i drunkningsolyckor i Sverige.

* I definitionen ”simkunnig” ingår att man utöver att simma 200 meter, varav 50 av dem på rygg, ska kunna falla i vattnet och få huvudet under ytan.