För lite dagsljus påverkar prestationen

Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt de senaste åren och en faktor som nu forskarna intresserar sig för är hur mycket – eller snarare lite – dagsljus vi får när vi arbetar.

Under en genomsnittlig arbetsdag vistas sju av tio kvinnor i dagsljus en timme, eller mindre.

– Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression, säger Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm i ett pressmeddelande.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har han tagit fram den forskning som finns kring hur mycket dagsljus vi behöver på en arbetsplats för att må bra. Hos Arbetsmiljöverket pågår nämligen ett arbete med att uppdatera arbetsmiljöreglerna gällande dagsljus, både vad gäller hur arbetsplatserna är utformade och hur man kan använda sig av ny teknik för att kompensera för bristen av dagsljus under de mörkare årstiderna.

– De allra flesta föredrar naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. Närhet till fönster gör oss pigga. Fönster möjliggör vidare utblick vilket ger oss information om tid på dygnet, väderlek, årstidens växlingar, minskar känsla av instängdhet vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement. Därför bör dagsljus på arbetsplatser prioriteras och elektriska alternativ erbjudas som en sekundär lösning, säger Arne Lowden.