Sverige vill få till ett förbud

Hudallergier är ett stort problem och inom EU räknar man med att 4-5 miljoner människor är allergiska mot kemikalier i textil och läder. Tillsammans med Frankrike verkar nu Sverige för ett förbud mot dessa ämnen.

Mellan 45 000 och 180 000 EU-invånare utvecklar varje år allergi på grund av kemikalier i textilier och läder. Totalt är över 4 miljoner drabbade. Och har man väl utvecklat en allergi är den livslång.

För att minska dessa problem föreslår nu Sverige och Frankrike ett EU-förbud mot över 1000 allergiframkallande ämnen, där cirka 100 är vanligt förekommande i textilier och läder vi hittar i handeln. Att listan rymmer 1000 olika ämnen är ett sätt att försäkra sig om att nya allergiframkallande ämnen inte börjar användas i framtiden.

Förslaget har lämnats till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa och efter en bedömning där kommer företag, organisationer och allmänhet ges möjlighet att lämna synpunkter. Går förslaget igenom i EU-kommissionen kan vi få ett förbud om två år.

Salta bort din astma och allergi!