Cannabis– drog, medicin eller både och?

Medicinsk cannabis och framför allt CBD-oljan har blivit något av en snackis i hälsokretsar det senaste året, men inte utan kontroverser. Både polisen och Läkemedelsverket har utrett den ökande användningen. 
Vi lotsar er genom turerna kring den omtvistade växten.​

Runt om i världen, framför allt i USA är medicinsk cannabis numera vanligt förekommande som ett ångestdämpande, smärtstillande och muskelavslappnande preparat. Vid sjukdomar som epilepsi och Parkinsons minskar cannabis både anfall och skakningar. Studier visar att medicinsk cannabis minskar de skadliga bieffekterna av cellgifter och strålning vid cancer. Personer med ADHD och ADD kan få minskade besvär med hjälp av medicinsk cannabis.

Detta låter som ett mirakelmedel att välkomna, men det finns kontroverser i sammanhanget.

Cannabis eller hampa är i sig en narkotikaklassad växt vilket ställer till det i användningen. Cannabis omfattas i lagstiftningen om kontroll av narkotika, men CBD-oljan som säljs i Sverige baseras på den lagliga industrihampan, som inte är narkotikaklassad. Trots det finns det oklarheter vilket beror på den mätbara halten av ämnet THC. THC är det narkotiska ämnet i cannabis och det som upphettat ger brukaren ett rus. THC finns även i den lagliga industrihampan, fast då i mycket låga doser. Man brukar prata om en gräns på 0,2% THC som en laglig nivå.

För att undersöka tveksamheterna kring CBD-oljan som säljs öppet i Sverige gjorde polisen under hösten 2017 en räd mot flera företag. Man samlade då in all tillgänglig CBD-olja för att mäta det exakta innehållet THC.

I en prövning kom tingsrätten fram till att det inte var narkotika och beslaget hävdes. Detta beslut överklagades, då åklagare söker ett prejudikat i Högsta Domstolen gällande CBD-olja med låg halt av THC. Även om intaget av THC är minimalt, kan det nämligen ge utslag vid narkotikatester.

Cannabis– drog, medicin eller både och?
CBD – en omtvistad olja, som i Sverige baseras på den lagliga industrihampan.

Kort efter detta inledde även Läkemedelsverket en process mot CBD-företagen. Man ville dels granska hälsopåståenden i samband med försäljning av CBD och dels undersöka om det generellt fanns dokumenterad effekt av CBD-olja. Läkemedelsverket fann bevis för effekt vid epilepsi och psykotisk sjukdom, vilket gör att CBD-olja bör betraktas som läkemedel. I april 2018 fattades beslut om att CBD ska omfattas av läkemedelslagstiftningen. Det betyder att CBD inte får säljas i syfte att behandla sjukdom utan läkemedelsgodkännande. Läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, något som kräver stora ekonomiska resurser med godkända studier som grund för de hälsopåståenden som man hävdar.

Vid sidan av myndigheternas agerande har CBD som ett allmänt kosttillskott spridits från mun till mun och blivit något av en livlina för personer med värk, epilepsi och adhd. I media har man kunnat följa gripande berättelser om personer med svåra smärtor som länge använt starka beroendeframkallande läkemedel. När de istället börjat med medicinsk cannabis har livet förändrats helt. Smärtorna minskar och biverkningarna uteblir. Detta har ofta lett till polisanmälningar och beslagtagna cannabisodlingar, vilket ökat trycket på att få fram CBD som en laglig produkt.

Även om upptäckten av hur CBD och cannabinoider verkar i kroppen är relativt ny, så går själva läkeväxten cannabis långt tillbaka i historien. Den tros ha sitt ursprung i Asien, där den användes mot reumatism, malaria och mentala sjukdomar. Andra mer kända exempel är salvan med hampa som Jesus använde för läkning. I 1800-talets England sägs drottning Victoria ha använt cannabis mot menssmärtor och John F. Kennedy brukade cannabis mot smärtor i ryggen.

Utöver det medicinska området har hampaväxten generellt använts både som föda, djurfoder och fiberutvinning.

I början av 1900-talet växte sig hampaindustrin stark i USA och blev en direkt konkurrent till skogsindustrin gällande pappersframställan till tidningar. Detta fick skogs- och tidningsägarna att agera, med lobbyism för att föra fram bilden av den farliga drogen. Det innebar ett stopp för hampan som ett miljövänligare alternativ till både plast, papper och plåt.

Idag har intresset för användningen av hampa ökat, inte bara medicinskt. Hampa är en värdefull proteinkälla med nyttiga mängder av Omega 3 och 6 och har även uppkommit som ett ekologiskt alternativ i både tyg och byggmaterial. Under hösten 2017 beslutade Högsta Domstolen i Sverige att det är olagligt att odla cannabis hemma, även om det är för medicinskt bruk. Runt om i övriga världen har debatten om medicinsk cannabis lett till en mer uppluckrad lagstiftning. Thailand har nyligen tillåtit cannabis för medicinskt bruk, ett land där narkotikabrott annars kan straffas med döden. I Danmark kan läkare sedan början av 2018 skriva ut cannabis i medicinskt syfte och i Norge är all cannabis avkriminaliserat. I slutet av 2018 fick även specialläkare i Storbritannien skriva ut medicinsk cannabis. Deras lag ändrades efter ett uppmärksammat fall med en 12-årig pojke som fick livshotande epilepsianfall utan sin cannabismedicin. Detta fick inrikesminister Sajid Javid att först utfärda ett tidsbegränsat tillstånd för att behandla pojken med cannabismedicin, medan han beordrade en översyn som nu lett till en lagändring.

Cannabis– drog, medicin eller både och?
Läkeväxten cannabis tros ha sitt ursprung i Asien, där den användes mot reumatism, malaria och mentala sjukdomar.

CBD och THC – vi reder ut!

Cannabis sativa – växtsläkte med ett 100-tal olika stammar där både den lagliga industrihampan och den narkotikaklassade växten cannabis ingår.

CBD – förkortning av ämnet cannabidiol. Utvinns bland annat ur laglig industrihampa utan rusgivande effekt. Har visat sig verksamt vid epilepsi, smärta, depression, adhd/add, inflammationer med mera. CBD har även antipsykotisk effekt och motverkar effekten av THC, det mest kända psykoaktiva ämnet i cannabis. CBD innehåller cannabinoider, vilket aktiverar immunförsvaret med hjälp av det kroppsegna ”endocannabinoida systemet”. Detta system upptäcktes så sent som 1995 och har visat sig vara en viktig del av vårt immunförsvar. Kort uttryckt kan man säga att CBD aktiverar vår egen självläkande förmåga.​

THC – förkortning av delta-9-tetrahydrocannabinol. Ett rusgivande ämne som är narkotikaklassat. För att THC ska bli rusgivande behövs upphettning som vid rökning eller bakning. CBD-olja innehåller mycket lite THC ( i regel <0,2 %).

Endocannabinoida systemet – ett kroppseget signalsystem i alla däggdjur som har visat sig vara en viktig del av immunförsvaret. Växten cannabis ger en påfyllning av systemet.​

Hampa – ger både rus och bot

Salta bort din astma och allergi!