Hundägare? Det ligger i generna!

Har du hund för att ni alltid haft det hemma? Då är du inte ensam! I en ny studie har forskarna sett att det till stor del beror på generna om vi skaffar hund eller inte.

Hunden har varit ”människans bästa vän” i över 15 000 år och idag är den ett av våra allra vanligaste husdjur. Utan vetenskapliga bevis ser man ofta att hundägande ”går i arv”; är man uppvuxen med hund är det inte sällan man själv skaffar en i vuxen ålder. Men nu har alltså forskarna också funnit bevis på att det faktiskt ÄR så!

En grupp svenska och brittiska forskare, bland annat från Uppsala universitet, har undersökt sambandet mellan ärftlighet och hundägarskap med hjälp av 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret. Att studera tvillingar är en vedertagen metod för att reda ut vad i vårt beteende som beror på arv och vad som beror på miljö.

”Eftersom enäggstvillingar har precis samma genuppsättning och tvåäggstvillingar i genomsnitt bara delar hälften av den andres genetiska uppsättning kan en jämförelse av hundägande mellan dessa två grupper avslöja huruvida generna har någon betydelse för hundägande. Forskarna upptäckte att enäggstvillingarna i högre grad hade fattat samma beslut gällande hundägande som sitt tvillingsyskon än vad tvåäggstvillingarna hade gjort”, skriver forskarna från Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Hund är bra för hjärtat