Tre av fyra känner inte till tecknen på stroke

Att känna till tecknen på stroke kan rädda liv och minska risken för skador på hjärnan. Ändå är det bara en svensk av fyra som har tillräckliga kunskaper.

”Hmm… Hur var det nu? Något med sluddrigt tal?”

Ungefär så långt sträcker sig kunskapen kring stroke för många svenskar. Enligt en ny Sifo-undersökning har 43 procent av svenskarna hört talas om det så kallade AKUT-testet, men vet inte mer än så. 28 procent känner inte till det alls.

I Sverige drabbades cirka 26 000 personer av stroke under 2017 och cirka 6 500 personer dog. Omkring 100 000 svenskar lever med sviterna av stroke, cirka 20 000 klarar sig inte själva.

Genom att öka kunskapen om AKUT-testet kan förhoppningsvis dessa siffror bli mindre. För när man drabbas är varje vunnen minut viktig – ju snabbare man får vård desto större är chansen att man överlever och slipper allvarliga skador på hjärnan.

Så här gör du AKUT-testet om du misstänker stroke

Ansikte: Be personen le. Vid stroke hänger ena mungipan inte alltid med. 
Kropp: Be personen hålla båda armarna rakt fram. Vid stroke faller ofta ena armen ner. 
Uttal: Be personen säga en enkel mening. Sluddrigt uttal eller svårighet att hitta ord är ett tecken på stroke. 
Tid: Om något av testen indikerar en stroke – ring 112 omgående.