Hälsotrenderna som ska minska stressen

Sex av tio svenskar känner sig stressade, enligt ICAs framtidsrapport. I denna listar man också vad svenskarna själva ser för lösningar och vilka trender som syns i spåkulan.

För tredje året i rad släpper ICA sin framtidsrapport, i vilken man bland annat kan läsa att väldigt många svenskar upplever stress i vardagen. I ålderskategorin 18-49 år är siffran så hög som 84 procent! Jobbet och karriären är den största stressfaktorn och var fjärde känner psykiskt obehag flera gånger i månaden över att behöva gå dit.

När ICA frågade svenskarna själva hur de skulle kunna minska stressen fick de följande svar:

  1. Mer eller bättre sömn (54 %)
  2. Träna mer (46 %)
  3. En god ekonomi (39 %)
  4. Jobba färre timmar (36 %)
  5. Minimera antalet privata åtaganden/aktiviteter (20 %)
  6. Förbättra mina matvanor (18 %)
  7. Meditation eller annan lugnande aktivitet för hjärnan (18 %)
  8. Mer flexibla arbetstimmar (15 %)
  9. Minimera användandet av sociala medier (14 %)
  10. Minskad restid/pendling (13 %)

Och när de själva tittade i sin spåkula för 2025 såg de följande trender:

1. Individanpassad hälsa

Pådrivet av digitala hjälpmedel får människor en inblick i sin egen hälsa – och kommer i mycket större utsträckning mäta, följa och få personliga rekommendationer. Förändringar ned på molekylnivå studeras för att kunna anpassas efter hälsan hos varje individ. Den personliga data som genereras kan år 2025 kopplas samman med sjukvården och artificiell intelligens (AI) flaggar upp när något skiljer sig från det vanliga eller förväntade mönstret. På så vis kan fler behandlas förebyggande och sjukvården och rådgivning kan hållas öppen 24 timmar om dygnet, var man än befinner sig.

2. Stress-tech

Innovationer som hjälper till att lösa det så kallade livspusslet kommer i strid ström – inte minst digitala idéer. Nya aktörer levererar lösningar som hjälper människor att spara tid, koppla av och optimera kroppen och hjärnan. Teknologin som finns överallt omkring oss kommer ändra skepnad, bli mindre synlig och programmeras för att öka vårt välmående och inre balans i stället för att främja negativa beroenden.

3. Funktionsmat

Maten får allt större fokus när det kommer till stresshantering. Till exempel syns en utveckling av livsmedel med hälsolöften som att stärka den mentala hälsan, den kognitiva förmågan samt erbjuda en tarmflora i balans. Dessutom utvecklas den individanpassade kosten baserad på människors gener eller blodvärden, vilken även kan tillagas och levereras hem till dörren för att hjälpa oss få mindre stressig vardag.

Källa: ICAs Framtidsrapport

 

Poddlyssna för hälsan!

Minska stress och oro med ashwagandha!

Läk kroppen med gongbad