Stressad matte, stressad hund

Blir din hund uppjagad och orolig när du känner dig stressad? Det stämmer i så fall väl överens med de resultat som forskare vid Linköpings universitet fått när de mätt kortisolnivåerna hos hundar och deras ägare.

I tidigare forskning har man kunnat se att det finns ett samband mellan långtidsstress hos barn och deras mammor. Forskare vid Linköpings universitet ville nu undersöka om det fanns en liknande koppling mellan hundar och deras ägare. I studien mätte forskarna koncentrationen av stresshormonet kortisol i ett par centimeter hår hos såväl hunden som dess ägare.

– Vi ser att det finns en synkronisering mellan långtidskortisol hos människa och hund, så ägare som har höga kortisolnivåer har också hundar som har det och ägare med låga nivåer har hundar med låga nivåer, säger Ann-Sofie Sundman vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, huvudförfattare till studien och nybliven doktor i etologi i ett pressmeddelande.

Hundägarna fick också svara på frågor om sig själv och sin hunds personlighet, med syftet att ta reda på om det fanns en koppling mellan stressnivåerna och personlighetsdragen.

– Vi såg förvånande nog inte några större effekter av hundens egen personlighet och långtidsstress. Däremot hade ägarens personlighet stark effekt. Vår hypotes är därför att hunden speglar ägarens stress, säger universitetslektor Lina Roth vid samma institution, som har lett studien.

Källa: Forskning.se