Var en rebell – bli lyckligare!​

Psykologen Francesca Gino har tittat på vad som händer när människor bryter mot regler. ​Förutom att vara mer kreativa, framgångsrika 
och lyckliga har rebeller så mycket roligare!

De flesta av oss följer de normer som finns. Vi anpassar oss automatiskt till andra, både när det gäller klädstil, åsikter och beteenden, allt för att bli accepterade och få vara med i gruppen. Det är helt naturligt. Redan som små barn lär vi oss vad som gäller för att bli omtyckt i den familj, grupp och samhälle vi växer upp i. Ofta är normerna så införlivade i oss att vi inte ens tänker på dem. De blir till en del av oss själva så till den grad att vi inte inser att vi kan bryta mot dem. 

Francesca Gino som skrivit boken ”Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life”, är ekonom, psykolog och professor i beteendeekonomi. Under flera år studerade hon etik och tittade på folk som fick problem för att de fuskat, ljugit och brutit mot lagar och regler. Men hon mötte också modiga människor som genom att inte göra som man skulle, startade en positiv utveckling i sina jobb och liv. Hon blev nyfiken på de positiva effekterna av att bryta mot regler.

I sin senaste forskning har hon tittat på vad som händer med de som gör på sitt sätt och inte följer normer och upptäckte att de mår så mycket bättre än de ordentliga, så länge de håller sig inom rimliga etiska gränser och lagar.

Hon har sett att det leder oss framåt att bryta mot reglerna i rätt dos. Bland annat har hon tittat på hur kläder påverkar andras bild av oss. Människor som bryter med klädkoder anses ofta ha högre status och fler lyssnar på dem. När du visar att du inte bryr dig om rådande normer får du högre anseende. Francesca Gino provade själv vilken skillnad det blev på elevernas omdömen om henne som lärare när hon hade röda sneakers till kostym och sidenblus eller högklackade skor. De som sett henne i röda sneakers trodde att hon hade högre status, än de som sett henne i klackskorna. 

En annan studie visade att de som inte höll med sina kollegor, som uttryckte sina sanna tankar och känslor, snarare än de förväntade, och som föreslog sådant som kollegorna skulle kunna tycka var okonventionellt, kände sig mer säkra och engagerade i sina jobb. De var också mer kreativa när de fick en uppgift att lösa. Deras handledare tyckte att de presterade bättre än de som följde regler och höll med.

En annan studie visade att de som inte följde normer i privatlivet utan sa vad de verkligen tyckte och inte rättade sig efter det som andra tyckte eller gjorde, upplevde större lycka och glädje i sina liv. 

Ginos samlade forskning visar att vi kan få in mer glädje i livet och på jobbet genom att kämpa emot likriktning och vara mer rebelliska.

Hon har hittat fem olika kvaliteter som rebellerna har gemensamt. Hon kallar dem kärnegenskaper hos rebelltalanger. Du kan utveckla och träna upp dem och bli mer av en rebell i stort som smått. Det innebär att du kämpar mot vår dragning till det som är bekvämt och familjärt. Du är medveten om de begränsningar som finns på grund av vårt behov av igenkänning, sociala normer, bekräftelse och acceptans – och vad detta leder till. Du kan välja att göra det du vill, säga vad du tycker, vara dig själv och leva mer levande.

Var en rebell – bli lyckligare!​
Att vara lekfull är ett sätt att vidga dina perspektiv och få nya idéer.

5 rebellegenskaper att öva upp!

1. Var öppen för det nya. Vi styrs mer än vi tror av ritualer och det som är bekant. Som barn härmar vi föräldrars beteenden, även när de gör misstag. Ju äldre vi blir, desto mer imiterar vi andra, oavsett om det de gör är bra eller inte. Vi väljer hellre det som är bekant än det som är obekant. Rädslan för misstag håller oss tillbaka och kvar även när förändring faktiskt är bäst.​

Nyheter och utmaningar ökar vår jobbtrivsel, vår kreativitet och vår prestation. Det oväntade gör oss överraskade och det roar oss. När vi lär oss något nytt ökar vår självkänsla och vi känner att vi växer och expanderar som människor.

2. Var nyfiken! Forskning visar att nyfikenhet är kopplad till mängder av positiva känslor och ökad närhet med andra. Nyfikna människor är mer nöjda och får bättre stöd av sin omgivning. När du visar din nyfikenhet genom att ställa frågor delar andra med sig mer till dig. Nyfikenhet gör också att vi kan uppfatta stressiga situationer som en utmaning snarare än som ett hot, att vi pratar mer öppet om svårigheter och att vi får lättare att prova nya angreppssätt för att lösa problem. 

3. Sök nya perspektiv! Ju säkrare vi är, ju mer experter och ju mer makt vi har, desto större tendens har vi att inte se nya och annorlunda perspektiv. Det gör oss blinda för andra möjligheter än de vi själva tycker verkar bra. Särskilt i stressade situationer, när vårt seende är begränsat, har vi en tendens att bara ta till oss den information som passar oss. Tron på vår egen expertis leder ofta till en känsla av bekvämlighet och högt självförtroende. Det gör att vi möter situationer omedvetet snarare än genomtänkt. En rebell är bra på att kämpa emot den instinkten. Med ett rebelliskt mindset kan du ta till dig och även komma på oväntade och annorlunda lösningar på problem, även i krissituationer. Att vara lekfull är ett sätt att vidga dina perspektiv och få nya idéer. 

​4. Uppskatta mångfald. Stereo­typer, alltså ett antal attribut och egenskaper som vi associerar till vissa grupper, ligger djupt rotade i oss. Stereotypa föreställningar har vi om allt från kön, ålder, klass, utbildning och ursprung. De gör att vi inte tar till oss information och hindrar oss från att ändra uppfattning. De uppstår ofta tidigt, redan från tio månaders ålder associerar små barn olika saker till olika kön, bilar till pojkar, och dockor till flickor och så vidare.Stereotyperna påverkar oss mer än vi tror. De olika hinder för kvinnor i arbetslivet som enbart kan hänvisas till kön är många: Män som är tydliga och auktoritära kallas ledare, medan kvinnor med samma agerande kallas bossiga. Kvinnor avbryts oftare än män, har svårare att göra karriär, jobbar ofta hårdare och har lägre löner. Mäns idéer och tankar värderas högre än kvinnors. 

Rebeller inser att stereotypa inställningar förblindar oss och att vi får en klarare bild av verkligheten och en fördel när vi går emot dem. 

​5. Var äkta! De flesta av oss tvekar innan vi öppnar upp oss för andra och visar oss sårbara. Vi är rädda för att bli sedda som svaga eller misslyckade. Men den oron är för det mesta obefogad. 

Francesca Gino beskriver forskning som visar att äkthet, sårbarhet och öppenhet har positiva effekter. Vi får bättre relationer, större förtroende, betraktas som mer sympatiska och får lättare jobb. När vi pratar om misslyckanden och fel vi gjort, blir andra mer motiverade och lär sig mer än om vi bara pratar om våra framgångar. Samma sak när vi delar med oss av personliga problem Allt detta förstår en rebell och är därför beredd att visa sina svagheter och misslyckanden. 

Släpp kraven på dig själv!

Så blir du 
lyckligare!​