Echinacea – urinvånarnas förkylningsört

Det populäraste förkylningsmedlet kan både förebygga och lindra. Men det gäller att det innehåller rätt växt, Echinacea pupurea. Då kan man halvera antalet sjukdomsdagar! Gammalt och väl vetenskapligt dokumenterat är det också.

Text: Redaktionen
Foto: Getty Images

5 fakta om echinacea

1. Echinacea är en populär trädgårdsväxt – som sådan kallas den även röd solhatt eller röd rudbeckia. Totalt finns nio kända arter av echinacea, som alla härstammar från USA och södra Kanada. Den som används mest i förkylningsprodukter, Echinacea purpurea, är också den som anses vara mest verksam.

2. Nordamerikas ursprungsbefolkning har länge använt echinacea för att behandla eller förebygga
förkylning, influensa och andra infektioner. De förde kunskapen vidare till europeiska immigranter och vid sekelskiftet kom echinacean till Europa där den länge varit ett populärt förkylningsmedel. I flera årtionden har man kunnat köpa den i förkylningspreparat från hälso­kosthandeln, både ensam och i kombination med andra örter.

3. Echinacea är den förkylningsört som är bäst dokumenterad vetenskapligt. Flertalet studier visar att den både kan förebygga och lindra förkylning. I två svenska studier halverades antalet förkylningsdagar. De som tog echinacea var i snitt förkylda fyra dagar, mot åtta hos dem som fick overksamt placebopreparat. Det finns också studier som inte visat effekt av echinacea, men i en del fall beror det på att man använt för låg dosering eller andra arter än Echinacea purpurea. Effekten är troligen störst om man börjar ta echinacea så fort man märker de första symtomen på förkylning.

4. Örtens effekt anses bero på att den stimulerar vårt immunförsvar, så att det lättare kan kämpa ner förkylningsvirus. Detta tyder i alla fall djur- och provrörsförsök på.

5. Echinacea kan också användas utvärtes för behandling av ytliga sår och den ingår i en salva mot munsår.

Risker och biverkningar med echinacea?

Biverkningar är ovanliga, men i vetenskapliga studier är magbesvär de vanligaste. Det kan också förekomma allergiska reaktioner, som hudutslag, astma och anafylaktisk chock, vilket är ett livshotande tillstånd. Det gäller framför allt personer med astma, atopiskt eksem eller allergi mot tusensköna, prästkrage, krysantemum eller ringblomma. Man bör ta echinacea max två veckor åt gången.