Saffran kan göra dig lycklig – så påverkas din kropp

Visste du att saffran inte bara sätter färg och smak på julbaket – växten kan faktisk också lindra vid depression och kanske även symtomen vid Alzheimers sjukdom.

Text: Eva Olsson
Foto: iStock

Saffran är världens dyraste krydda. Den används till saffransbröd, den gotländska rätten saffranspannkaka och sätter också färg och smak på grytor och soppor. Men visste du att saffran också är en läkeväxt? 

I traditionell persisk medicin har saffranskrokusen länge använts mot nedstämdhet. Den är populär inom folkmedicinen i mellanöstern och används även inom traditionell indisk och kinesisk medicin. 

Saffran kom sannolikt till Norden redan under medeltiden. Den var känd i svensk folkmedicin som upplivande och allmänt stärkande. Carl von Linné har skrivit att den ”muntrar sinnet”.

Saffran kan lindra depression

De senaste årtiondena har forskningen kring saffran tagit fart. En handfull studier visar att den kan lindra symtomen vid depression. ​

I två studier har saffran jämförts med den antidepressiva medicinen Fontex (Prozac) och visat likvärdig effekt. Troligen kan saffran påverka nivån av signalämnen i hjärnan, bland annat serotonin som påverkar vårt stämningsläge. Det är i alla fall en hypotes, som stöds av djurstudier. 

En stor del av världens produktion av saffran kommer från Iran. Det är också där de flesta studierna gjorts. 

Under senare år har det börjat säljas kosttillskott med saffran i svenska hälsokostbutiker och på apotek, med hälsopåståendet ”Saffran bidrar till att bevara känslomässig balans och positiv sinnesstämning”.  

Kanske kan saffran också hjälpa oss på äldre dagar. Några studier antyder att den kan lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom, vår vanligaste form av demens.

I en iransk studie prövades tillskott med 30 mg saffran om dagen eller overksamma placebokapslar i 16 veckor till personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Saffran gav signifikant bättre effekt på tankeförmågan än placebo vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom, var forskarnas slutsats. Än så länge saknas dock långtidsstudier. 

Behandla PMS med saffran

En studie tyder på att saffran kan lindra symtomen vid PMS, premenstruellt syndrom. Det gäller såväl psykiska symtom som nedstämdhet och humörsvängningar, som kroppsliga symtom som huvudvärk, ömma bröst och sömnsvårigheter. I studien ingick 50 kvinnor 25–40 år som haft PMS i minst ett halvår innan och som följdes under fyra menscykler. Effekten av saffran ökade lite för varje menscykel. 

Kanske kan saffran också ha en lugnande effekt. Blotta doften av saffran räckte för att sänka nivån av stresshormoner, enligt en studie publicerad i tidskriften ”Phytomedicine”. Andra aktuella forskningsområden är infertilitet och erektil dysfunktion. Provrörsförsök pågår också när det gäller saffrans eventuella förmåga att motverka cancer. 

Det här är saffran

Saffran utvinns ur det torkade orangeröda märket högst upp på pistillen hos saffranskrokusen, Crocus sativus. Det är en växt som förädlats fram i Medelhavsområdet och västra Asien och som odlas främst i Iran. Såvitt man vet växer inte saffranskrokusen vilt, men det finns en liknande växt som är vildväxande i Grekland. 

Forskning om saffran

Provrörsförsök visar att saffran kan ha flera positiva effekter, som antioxidativ, antiinflammatorisk och tumörhämmande.

Den effekt som är bäst visad i studier på människor är att saffran kan lindra vid depression. En sammanställning av fem placebokontrollerade studier visar effekt av depression signifikant bättre än placebo och i nivå med moderna antidepressiva mediciner. 

Forskarna efterlyser dock större och mer långvariga studier, gjorda utanför Iran. De studier som hittills gjorts har varat i 6–8 veckor.

Biverkningar av saffran

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats i studier av saffran. Till de vanligast förekommande hör huvudvärk, illamående och minskad aptit. 

Högsta rekommenderade dagliga dos är 1,5 gram. I de flesta studier har använts 30 milligram (tusendels gram) om dagen. Detta är också en vanlig dos i kosttillskott med saffran.  Det är en växt som förädlats fram i Medelhavsområdet och västra Asien och som odlas främst i Iran. Såvitt man vet växer inte saffranskrokusen vilt, men det finns en liknande växt som är vildväxande i Grekland.