Framtidens toalett är snart här!

En toalett som ger dig omedelbara besked om dagsformen på din mage – och som slår larm vid minsta tecken på sjukdom. Smarta toaletter spås bli en av framtidens hetaste hälsoprylar.


Framtidens toalett är snart här!

Året är 2030. Du kliver in i badrummet och slår dig ner på toaletten för att uträtta dina behov .I samma ögonblick som din urin träffar toalettskålen läser en inbyggd sensor av hur mycket proteiner och glukos den innehåller och du får det glädjande beskedet att allt är i sin ordning. Grannen har däremot inte samma tur – morgonurinen visar ett något förhöjt sockerinnehåll och toaletten signalerar att ett läkarbesök för diabetesutredning är på sin plats. Analysen skickas vidare till användarens mobil eller direkt till en digital läkartjänst som bokar in ett besök redan samma eftermiddag.

Scenariot ovan kan tyckas avlägset och futuristiskt, men är inte alls otänkbart inom en tioårsperiod om man får tro framtidsanalytikern Ann-Katrin Tottie, som ligger bakom Icas framtidsrapport. Rapporten är ett resultat av en mängd expertintervjuer, artiklar, rapporter och Novusundersökningar där hon bland annat har lyssnat in 2 000 konsumenters framtidstro och drivkrafter. 

Och en av de tydliga hälsotrenderna framåt som rapporten har ringat in är just smarta toaletter, som alltså tros kunna bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.

– Exakt när en sådan här toalett kan bli var mans egendom är svårt att säga. Men den personanpassade och individuella hälsan blir allt viktigare för oss. Genom att analysera – blod, DNA, urin, avföring – kan din personliga hälsokurva bli mer träffsäker och avvikelser kan identifieras tidigare. Allt för att proaktivt förebygga ohälsa, säger hon och berättar att flera forskargrupper globalt redan jobbar med utvecklingen av olika typer av smarta toaletter, bland annat Panasonic och Google.

Hälsofördelarna med den här typen av intelligenta toaletter är många, menar Ann-Katrin.

– Vissa sjukdomar skulle antagligen upptäckas på ett tidigare stadium vilket skulle kunna göra att man satte in lämpliga åtgärder tidigare än vad som kanske är fallet idag.

Ett exempel på en sjukdom som skulle kunna upptäckas på hemmaplan med hjälp av en smart toalett är diabetes. Även blod i avföringen som kan vara ett tecken på såväl tarmcancer som polyper och olika former av sår i mag- tarmkanalen skulle kunna identifieras med hjälp av en inbyggd sensor i toalettstolen hemma i ditt framtida badrum. 

 

Det här kan en urinanalys avslöja om din hälsa:

Urinvägsinfektion

Njurproblem

Diabetes

Graviditet

Drogpåverkan

 

Det här kan avföringsanalys avslöja om din hälsa:

Tarmcancer

Sår

Polyper

Kolit 

Divertikulit 

Hemorrojder

Parasiter

Förstoppning

Virusinfektion, till exempel calici och rotavirus

Bakterieinfektion, till exempel salmonella, shigella, yersinia 

Biochacka dig till ditt bästa jag!