Läs dig frisk från psykisk ohälsa i karantäntider

I England och USA har det funnits länge och nu blir det allt vanligare i Sverige. Läsning som medicin – biblioterapi – är terapiformen som kan lindra din ångest. Utnyttja denna tid i isolation genom att läsa dig frisk!

Text: Linda Unnhem

Nu finns det forskning som visar att läsning och litteratur kan ha en positiv inverkan på hälsan, till exempel för personer som lider av psykisk ohälsa.  

Cecilia Pettersson är filosofie doktor i litteraturvetenskap och forskare och lektor vid Göteborgs universitet. Hon har i två olika studier undersökt hur personer använt sig av skönlitteratur som ett led i sitt tillfrisknande. I den första studien djupintervjuade hon kvinnor som läst böcker under tiden de var sjukskrivna, till exempel för utmattningsdepression och psykos.  

— En av sakerna jag ville ta reda på var varför de hade läst, berättar Cecilia. Det visade sig att det funnits flera olika skäl. Medan somliga hade läst för att fly sin sjukdomsverklighet för en stund, hade andra valt böcker där de kunde identifiera sig med huvudpersonerna och kanske koppla sina egna erfarenheter till deras. En sak som dock var gemensam för flera av personerna i studien, där de flesta var vana läsare sedan tidigare, var att de gladdes mycket åt att orka läsa igen. De såg det som ett kvitto på att de var på väg att bli friska. 

Den andra studien genomförde Cecilia i en bokcirkel för personer som lidit av psykisk ohälsa under en längre period. De fick läsa noveller och dikter och sedan diskutera dessa med sina cirkelkamrater.  

— Det man kunde utläsa var att cirkeln främst påverkade det psykiska välbefinnandet den närmsta tiden efter träffarna. Läsningen och den sociala samvaron gav energi och gjorde att många mådde bättre direkt efteråt, säger Cecilia. Vissa beskrev hur de plötsligt orkade ta tag i grejer de inte mäktat med tidigare, som att ringa ett samtal till någon myndighet eller umgås mer. 

Cecilias forskning visar också att det inte spelar någon roll för hälsan vilken typ av böcker du läser, bara du läser. När det kändes njutningsfullt att läsa  verkade det också ha en positiv inverkan på hälsan.

Läs dig frisk från psykisk ohälsa i karantäntider

Biblioterapi — läsning för att främja hälsan — har funnits länge utomlands. USA och Storbritannien är föregångsland där man bland annat kan gå till bokhandeln och få böcker rekommenderade åt sig, efter en beskrivning av sin livssituation.  

I de här länderna är också biblioterapi betydligt mer utbredd än den är här i Sverige. 

— Men vi är på gång här också, säger Cecilia. Flera bibliotek ordnar terapeutiska läsecirklar, till exempel för personer med lättare psykiska problem. Och även inom missbruksvården har litteratur använts som ett led i behandlingen. 

Den stora bromsklossen, för att vi till exempel skulle kunna få böcker utskrivna på recept, menar Cecilia är att det i dagsläget inte finns tillräcklig evidensbaserad forskning på området för att vården ska nappa. ​

— Jag skulle också önska att man började se läsning som friskvård ute på våra arbetsplatser. Vi underskattar ofta avkoppling, men det är jätteviktigt för hjärnan och vår hälsa i stort att vi tar pauser.
 

Så läker du med hjälp av litteratur!

  • Välj inte för språkligt avancerade böcker eller för långa texter. 
  • Läs något du vill läsa, inte något du tycker att du bör läsa. 
  • Testa en ny typ av böcker — och fortsätt aldrig läsa om du inte känner att det ger dig något!

Psykologen: Så hanterar du Corona-oron

Maxa hälsan med ayurveda