Så försvann Sebastians stress och nedstämdhet – utan antidepressiva

Sommaren 2019. Efter ett turbulent år på arbetet mådde Sebastian Hoas allt sämre. Hjärnan gick på högvarv, han kunde inte sova och kände sig ledsen och nedstämd. När han provade johannesört från hälsokosten vände det äntligen.

Sommaren 2019. Efter ett turbulent år på arbetet mådde Sebastian Hoas allt sämre. Hjärnan gick på högvarv, han kunde inte sova och kände sig ledsen och nedstämd. När han provade johannesört från hälsokosten vände det äntligen.

Text Marie Flodin Foto Privat

Sebastian Hoas beskriver sig som en människa med höga prestationskrav, en som gärna vill prestera både på jobbet och privat. Men i Sebastians fall kommer det till ett pris, och det är han som får betala priset. Han får somatiska symtom på stress och oro.

— Jag sover inte, ligger i någon sorts dvala och drömmer om Excelfiler. Och när jag inte sover ökar stressen och oron och jag blir mer melankolisk. Jag har adhd-drag i min personlighet. H:et är väldigt tydligt, jag är hyperaktiv. Jag pratar mycket och gör många saker samtidigt, en del blir inte av. Det är stökigt i huvudet och stökigt i själen.

Det här är Sebastian
Ålder: 28 år.
Bor: Romakloster, Gotland.
Familj: Sambo Vendela Östbrand.
Jobb: Teamledare på ett kundtjänstbolag.

Sebastian säger att han har lidit av psykisk ohälsa de senaste tio åren. Nu kände han att det var dags att göra något åt det, han ville inte må dåligt längre. Han gick till en psykolog, som såg att han aldrig någonsin slappnade av och att han behövde hjälp att få struktur på tillvaron. Besöken hos psykologen ledde till att Sebastian tog tag i sina rutiner: att gå upp samma tid varje dag, lägga fram kläder till nästa morgon, ta rast på jobbet, äta lunch och så vidare. 

Psykologen erbjöd Sebastian att träffa en läkare för att få antidepressiva medel, men det ville han inte. Han tänkte att det skulle räcka med att ändra sina beteenden, att det skulle lösa sig.

— Men jag kände att jag blev mindre glad, till stress och oro tillkom melankoli och känslan av att ”jag är inte så glad, jag är ledsen och nedstämd”. Jag kände mig olycklig. 

Så kom panikångestattackerna. Spontant, oanmält. Och det fortsatte in på hösten. Under september, oktober, trots rutinförändringar, trots att han tränade, åt bra mat och sov bra kände han sig orolig och nedstämd.

— Jag kände att jag måste göra något, så här kunde jag inte må. Jag ville vara glad och balanserad.

Psykologen föreslog sjukskrivning, men Sebastian tackade nej. Då föreslog hans sambo, Vendela, att han skulle prova att äta Hypermin, ett växtbaserat läkemedel med johannesört. Vendela jobbar i hälsokostbutik och hade träffat kunder som använder sig av Hypermin.

— Jag ville inte må så här, men jag ville inte äta medicin utskriven av läkare, ville inte hamna i antidepressivmedicinland. Inte för att jag inte tror på det, men kan jag testa Hypermin och det funkar, så varför inte?

Så försvann Sebastians stress och nedstämdhet – utan antidepressiva
Johannesört finns i det växtbaserade läkemedlet Hypermin. Foto: Getty Images.

Sebastian började äta Hypermin i slutet av oktober. I början drack han ett johannesörtte också. Tog en Hypermintablett morgon, middag, kväll och drack te morgon och kväll. I mitten av november började han sova bättre.

— Hjärnan kunde koppla av. Tidigare, när jag skulle lägga mig på kvällen och var jättetrött, kunde jag ändå inte sova. Jag kände ingen ro, varken morgon, middag eller kväll. Men jag slapp det i november. Och jag slutade vara så diffust och ospecificerat ledsen.

Han säger att det inte finns något tydligt före och efter, men att startsträckan till att känna den totala stressen har blivit längre och han känner sig lite mer balanserad i sitt sätt att vara. Och melankolin som brukar bli värre med höstmörkret, den kände han inte i höstas.

— Det är ju också så att när vi äter SSRI-preparat kommer det ut vattnet där fiskar lever, som du dricker. Det kommer ut i naturen. Johannesört är ett extrakt från en växt. Det gör inte så mycket om det hamnar i vattnet. Det känns ganska bra. Och det skadar inte att testa. Det funkar för mig!

Så försvann Sebastians stress och nedstämdhet – utan antidepressiva

Ett vanligt tecken på en stressreaktion kan vara magproblem. Foto: Getty Images.

Tecken på skadliga stressreaktioner

  • Sömnproblem, exempelvis svårigheter att somna eller att du vaknar mitt i natten.
  • Tunnelseende och koncentrationssvårigheter.
  • Minnesstörningar.
  • Ilska och irritation.
  • Magproblem och muskelvärk som du inte känner igen.
  • Ångest och nedstämdhet, depression.

Det här är johannesört

I folkmedicinen har johannesört (Hypericum perforatum) använts i mer än 2000 år, bland annat mot just depression, oro och nedstämdhet. Läkeörten har även använts för att underlätta sårläkning och mot besvär som astma och bronkit. I norra Europa finns läkeörten dokumenterad sedan flera hundra år, men fick en renässans i Tyskland på 1900-talet, då det gjordes ett flertal studier framför allt på patienter med lätt till måttlig depression.

Kända biverkningar av johannesört är få i de doser som används inom växtmedicinen, men det finns enstaka rapporter om lindrigare magbesvär och vid mycket höga doser även ökad solkänslighet.

Johannesört vid oro & lätt nedstämdhet

Så försvann Sebastians stress och nedstämdhet – utan antidepressiva
A Vogel Hypermin, extrakt av johannesört, 120 tabletter, 243 kr, www.apotea.se
Så försvann Sebastians stress och nedstämdhet – utan antidepressiva
Ekologiskt lösviktste av johannesört från Sonnentor, 55 kr, www.restore.se

Hypermin är godkänt som traditionellt växtbaserat läkemedel på indikationen ”lätt nedstämdhet och oro”. Hypermin innehåller extrakt av ekologiskt odlad johannesört i tablettform.

Enligt Läkemedelsverkets rekommendationer ska medel med johannesört inte tas tillsammans med andra receptbelagda läkemedel utan att rådgöra med läkare. Särskilt viktigt är att johannesört inte kombineras med annan antidepressiv medicin, eftersom detta kan ge farligt höga nivåer av signalämnet serotonin.

Tänk på detta

• Biverkningar som kan förekomma är magbesvär, allergiska reaktioner, trötthet och rastlöshet. Användning vid amning eller graviditet rekommenderas inte.

• Vid depression, alltså en långvarig (mer än två veckor) och allvarlig känsla av nedstämdhet, bör du ta kontakt med sjukvården. 

Johannesört istället för SSRI?

I många länder där växtbaserad medicin har en starkare ställning än i Sverige är behandling av johannesört vid nedstämdhet och mild till måttlig depression ett självklart förstahandsalternativ. Dels för att effekten i ett flertal studier visat sig vara likvärdig med SSRI, selektiva serotoninåterupptagningshämmare, dels för att biverkningsprofilen är betydligt gynnsammare. 

Johannesört har enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, en dokumenterad effekt vid framför allt mild till måttlig depression, men med betydligt färre och lindrigare biverkningar än SSRI. Dock pekar SBU på att personer som står på exempelvis blodförtunnande eller blodfettssänkande medicinering, äter p-piller eller immunhämmande medel ska rådgöra med läkare, eftersom johannesört kan påverka upptaget av andra läkemedel i kroppen och därmed indirekt påverka annan behandling.

I en sammanställning av totalt 27 studier på johannesört 2017 konstaterades att johannesört hade en likvärdig effekt som SSRI för personer med mild till måttlig depression för de sammanlagt 3 100 deltagarna. Forskarna noterade också att antalet deltagare som avbröt sin behandling var betydligt mindre i gruppen som fick johannesört än i den som behandlades med SSRI.

I en annan sammanställning av 35 studier gjord av forskare vid ansedda Cochraneinstitutet har också visat att johannesört kan ha en likvärdig effekt som receptbelagda antidepressiva läkemedel även vid svårare depressioner.

Läs även:

Undvik stress, depression och magbesvär – genom att stimulera vagusnerven

Kan bebisdoft bota depression?

Lisa lever med bipolär sjukdom: ”Tack vare mina rutiner slipper jag medicin”

5 tips för ökad livslust: Ta dig vidare när livet känns tungt

Se vad Hälsa mer har skrivit om naturmedel och alternativmedicin och