11 enkla skrivövningar – för kreativitet, livslust och läkning

Väck din kreativa ådra till liv! Många drömmer om att skriva, men även om du inte har som mål att bli storsäljande författare kan det vara kreativt, härligt och roligt att skriva för din egen skull och för att må bättre. Här får du övningar som både kan få igång ditt skrivande, lösa problem och lindra svårigheter.

Text: Maria Gerolfson
Foto: Getty Images

Att skriva är att leka med ord, fantasin och historier. Det kan vara lustfyllt, avkopplande men också helande. Flera forskare har visat att skrivande kan läka sår, ge dig ökad förståelse och acceptans för dig själv och nya perspektiv på livet. När du skriver kan du komma åt det inom dig som är omedvetet — sådant du kanske redan vet, men inte lyckas nå genom att tänka eller samtala. Men skrivandet kan också vara något du gör för ditt eget höga nöjes skull.

Det är lätt hänt att du börjar värdera och kritisera det du skriver. Lägg dina värderingar åt sidan. Du skriver för din egen skull och det behöver inte vara bra, perfekt, rättstavat eller ens begripligt. Överdriv gärna din positiva kritik om det du skriver. Allt du skriver och allt som kommer ur din hand är helt fantastiskt.

Om du inte mår bra när du skriver, lägg ner tills det är dags igen. Att gråta när du skriver kan kännas renande, det är inte farligt, men känns gråten eller känslorna svåra att hantera, gör något annat.

Försök också att släppa din inre censur. Skriv det som kommer även om det verkar konstigt, knäppt, fånigt eller bara är en massa ord du inte förstår. Att bara skriva på är ett sätt att starta och att träna dig på att släppa något på kontrollen. Du kan sätta en timer på fem minuter och börja skriva ner det som kommer till dig. Om det enda du kan tänka på är att du inte kommer på något att skriva om, så skriv ner det, om och om igen, tills du får en annan tanke, som att det känns fånigt att skriva ner du skrivit. Skriv ner det och fortsätt så tills timern kommer igång. Ett annat sätt att komma igång är att avsluta meningen, ”Det var en gång en kvinna som…”.

Om du ska visa dina texter för andra, berätta gärna innan om du vill ha feedback eller inte. Ge dig själv också utrymme att skriva en viss bestämd tid. Stäng av telefon och mobil och ha så roligt du kan. Välj de övningar som du tycker verkar roliga och inspirerar dig. Framför allt, ha roligt och var snäll mot dig själv — det är bara på lek du skriver. I varje fall just nu!

11 skrivövningar för dig som inte vet vad du ska skriva

1. Skriv till en bild

Välj en bild du tycker om, som talar till dig på något sätt. Skriv fritt om vad du tänker och känner om bilden. Börja med att beskriva miljön i bilden, färgerna och de olika detaljerna. Skriv om de associationer och känslor du får av bilden och vad den får dig att tänka på. Fortsätt sedan med det som kommer upp. Du kan också beskriva något du observerar i din omgivning.

2. Skriv om en eller flera personer

Välj ut en okänd person du ser på gatan eller på bussen. Studera den så länge du kan, kläder, ansiktsuttryck, kropps – språk och andra detaljer. Skriv sedan ner en historia om personen. Vilken ålder har hen, vad heter hen, vad gör personen och vilken uppväxt hade hen? Vilka största sorger och drömmar har hen? Fantisera fritt, hitta på vad du vill vem personen är och vad som har hänt eller kommer att hända i personens liv. Träffar du inga människor – gör likadant om ett djur du ser, även om det så bara är en mygga eller en fågel. Titta också på två som pratar med varandra. Antingen tjuvlyssnar du en stund och skriver ner vad de har sagt och vad du tror de fortsätter att prata om när du gått. Eller så hittar du på en dialog utifrån två personers kropps – språk, tonläge och ansiktsuttryck.

3. Inspireras av ord

Bläddra i tidningar eller på nätet. Välj ut 5–10 ord. Skriv en dikt eller en historia där orden finns med. Välj några ord som är vanliga och några udda. Det är bra om de är motsatta och inte riktigt hänger ihop, som till exempel flaggstång och potatis. Det ger mer spelrum till udda tankar. 

4. Skriv om sinnesintryck

Ta en promenad eller sätt dig ute. Lyssna, titta, dofta och känn på sådant som finns i din närhet. Beskriv alla sinnesuttryck så väl du bara kan. Om du vill kan du tänka dig att en annan person upplever allt. Beskriv hur han eller hon är där du är och vad personer ser, känner och upplever.

5. Skriv din framtid

Skriv en berättelse som är framåt i tiden där det du vill ha redan har hänt. Beskriv det först som en bild, hur det ser ut, hur det luktar, vilka ljud du hör. Berätta alltså om din framtid som om den redan hänt. Om det hjälper kan du börja som i en saga: ”Det hände sig nästa sommar att…” Så fortsätter du med att fabulera om hur nästa sommar kommer att vara med bildrikt och målande språk. Vill du beskriva hur du själv är i framtiden kan du börja med ”Det var en kvinna som…” Och så berättar du om hur du är framåt i tiden och vad du då åstadkommit i ditt liv.

Du kan också skriva ett brev till en vän daterat fem år framåt i tiden. I brevet berättar du för vännen hur du har det nu, om fem år, hur du lever, vad du gör och hur du mår. 


6. Kom över hinder

1. Tänk på ett problem eller en svårighet du har.
2. Beskriv ett monster.
3. Beskriv en hjälte eller hjältinna som kan övervinna monstret.
4. Berätta en saga från början till slut om hur hjälten eller hjältinnan övervinner monstret. Börja med: ”Det var en gång…”

Det här är en övning som använts av berättare som arbetat på sjukhus. I övningen kan du få fram din inre styrka, och själva processen kan vara förlösande och skapa nytt livsmod. Men den fungerar även för andra problem i livet, stora som små.

7. Skriv dig till svar

Var din egen coach eller handledare. Börja med att skriva en fråga du grunnar på. Det kan exempelvis vara ”Vad vill jag egentligen?” Skriv sedan ner svaret och fortsätt sedan ställa frågor till dig själv. Ställ följdfrågor som förtydligar och definierar det du skriver. Bra frågor är också: Vad vill du, när vill du det, hur vill du göra och vad är det som får dig att vilja det? Vilka styrkor och förmågor kan du ha nytta av för att lösa din fråga? Hur hade du löst frågan om du varit någon annan, som exempelvis Madonna, Obama, Kamprad eller Moder Teresa? Försök fokusera på det du vill och mindre på det du inte vill. Fantisera och skriv som om allt vore möjligt och det inte finns några hinder.

Skriv om känslor

Om du är orolig, stressad eller har ett problem kan du ge din känsla en karaktär, alltså göra känslan till en person eller figur. Tänk dig sedan att du är i ett hus och får besök av din känsla i form av karaktären du skapat. Vad händer? Vad pratar ni om? Skriv en berättelse om ert möte. 

9. Skriv av dig

Skriv ur dig de känslor du har. Skriv om din ilska, din sorg, din längtan eller någon annan känsla som känns viktig för dig just nu. Det behöver inte vara något som ska sparas eller som någon ska läsa. Du kan till och med elda upp texten efteråt om du vill. Du kan prova att skriva i du-form, eller att skriva till en vän som är levande eller död för att berätta hur du känner dig. När du skriver ner dina känslor lägger du dem utanför dig själv, vilket ger en lättnad. Att skriva av sig känslor kan bli en form av katarsis, en rening. Om det känns lättare kan du skriva i tredje person, alltså han, hon eller det, så ställer du dig utanför dig själv vilket kan göra det lättare.

10. Skriv för att förstå

Om du står inför ett beslut kan du skriva plus- och minuslistor. Du kan också skriva vad som händer om du väljer det ena eller det andra. Detsamma gäller ett särskilt problem, skriv om vad det är för fråga du grunnar på, vilka komponenter den har och vad problemet egentligen består i. Låt tangenterna eller pennan bara skriva på. När du känner dig klar kan du läsa texten och se om du får nya tankar och ser problemet med nya ögon. Om du vill kan du fortsätta skriva utifrån det du ser. 

11. En avgörande stund

Beskriv ett avgörande ögonblick i ditt liv. Det kan vara en särskild situation då du fick en insikt eller gjorde ett viktigt val. Du kan till exempel berätta om:

• Då övervann jag en svårighet
• Ett viktigt val i mitt liv
• Då var det riktigt roligt
• Då var jag riktigt modig
• Då tog jag mig ur en knipa