Snuva dina tankevirus

Text Pia Andrea Foto Getty Images

Ett virus har som uppgift att hitta en värd, multiplicera sig och sedan sprida sig vidare till andra värdar. Ett tankevirus fungerar likadant.
Utan att vi är riktigt medvetna om det har vi under vår livstid accepterat och samlat på oss ett antal ”sanning­ar” från vår omgivning – t ex att vi måste se ut på ett visst sätt, vara duktiga i matte, att tiden alltid är knapp, att vi inte är tillräckligt smarta/intelligenta/kreativa osv. Dessa ”sanningar” har faktiskt bara en enda funktion — att stoppa oss från att förverkliga det vi innerst inne vill.

– Ett tankevirus är en begränsande övertygelse om en själv eller en undertro på ens egen förmåga och förutsättningar. Det har ju alla mer eller mindre. Hjärnan vill oss väl och hittar då på något för att vi ska känna oss lite bättre. Om vi vill något, som att hålla på med fotboll, och det inte känns möjligt, kan hjärnan hitta på att man är för gammal, berättar Jesper Caron, föreläsare, inspiratör och humörtränare. 

Vi har en uppsjö inprogrammerade sanningar som vid första anblick känns trovärdiga. Som till exempel överty­gelsen ”ja, men det ligger ju i generna”. Det har länge varit en sanning skriven i sten och därför mycket användbar. Som ”jag kan inte gå ner i vikt, kan inte vara glad, kommer alltid att vara blyg eller är otursförföljd, på grund av mina gener”.

Efter avslöjandena i Bruce Liptons bok ”Tro, dogmer och biologi” håller inte denna ursäkt längre. Bruce som är stamcellsbiolog slår effektivt hål på den ”sanningen” i sin bok och visar på hur otroligt stor påverkan tankar har på vår fysiska kropp. Han har kommit till slutsatsen att våra personliga övertygel­ser, uppfattningar och medvetna tankar faktiskt kan trumfa vårt genetiska arv.

Vanliga ursäkter och missuppfattningar om oss själva

Tänker du så här har du med all sannolikhet drabbats av tankevirus:

*Jag skulle vilja, men det är för svårt. 
*Det kommer att ta för lång tid.
*Jag förtjänar det inte.
*Jag har inte råd.
*Jag har inte rätt utbildning.
*Jag är inte tillräckligt smart.
*Jag är för gammal.
*Jag orkar inte.
*Jag hinner inte.
*Jag tror inte tillräckligt på mig själv.

Dessa vanliga tankevirus använder vi oss av ofta, och när vi hör andra använda dem nickar vi förstående. Många av oss är också väldigt skickliga på att bygga upp känslomässiga historier som stöder ursäkterna. Dels för att övertyga oss själva, dels för att det ska bli svårt för andra att ifrågasätta dem. Men varför gör vi så här?
— Vi vill kanske inte höra att vi borde ändra på oss, historien vi bygger upp är till för att skydda oss och det har med rädsla att göra. Vi uppfinner den för att vi inte vågar. Rädslan skapar ett glapp och då hittar vi på historien för att fylla glappet, berättar Jesper.

Är du säker på att du är osäker?

Han berättar också att det finns olika sätt att uppmärksamma tankevirus, vilket är första steget för att frigöra oss från dem.

Ett effektivt sätt är att ifrågasätta hårt inpräntade ”sanningar” som till exempel ”jag är osäker”.
— Kommer en klient till mig och säger att hon är osäker, brukar jag fråga: ”Är du säker på det?”

Ett annat sätt att lyfta och arbeta med dessa uppbyggda stoppmärken är att hitta förebilder. 
— Hittar man inspirationskällor i vardagen som kan det man själv vill kunna, får det vi hittat på inget fäste längre, säger han.
Att finna inspirerande förebilder, som uppnått just det man själv vill göra, bevisar att det faktiskt är möjligt. Då ser man förebilden som en inspiration som motiverar till att inse att det gamla tankemönstret inte gjort annat än att sätta upp begränsningar, och på så sätt kan man göra sig av med dem för gott.

Ännu ett sätt att befria sig från dessa tankar och uppfattningar är att vända på steken. Vad händer om vi låter dessa ursäkter vara våra san­ningar hela livet ut? Kommer vi att känna ånger vid livets slut? Detta kan vara stressframkallande men också en väckarklocka. Det kan vara omväl­vande att tänka på konsekvensen av att hålla fast vid dessa påhittade sanningar, som vi tidigare trott var anledningar till att inte ens försöka.

Snuva dina tankevirus
Foto: Getty Images

Så blir du kvitt dina tankevirus

* Stäng av autopiloten. Att bli med­veten om sånt som du hittills gjort och tänkt på rutin är första steget mot att upptäcka påhittade san­ningar som inte tjänar dig.
* Alla ursäkter och tankevirus fokuserar på vad du INTE kan göra. När du medvetet skiftar fokus till vad du kan göra, tappar ”kan inte” gradvis i kraft.
* Tankar föranleder handling, och handling levererar resultat. Om du byter omöjligheter mot möjligheter, kommer ”tillfälligheter” oundvikli­gen att dyka upp i olika former.
* Ta ansvar för de val du gjort hittills. Genom att se att du gjort en massa val genom livet, trots att du kanske känt dig tvingad att göra dem, kommer insikten att du inte alltid valt utifrån din innersta önskan och att du nu kan göra nya val med nya utfall.
* Passion och entusiasm är två extremt kraftfulla ingredienser i våra liv. När vi ägnar oss åt saker som genererar stor passion och entusiasm, falnar begränsande tankevirus. När vi vill något mer än vi räds det, kan vi eliminera blocke­ringar utan större ansträngning.
* När vår utgångspunkt är med­mänsklighet, trumfar vänlighet, värme och längtan att hjälpa andra över ursäkter som stoppar oss från att leva det liv vi längtar efter. När vi hjälper andra mår vi bra. 

Snuva dina tankevirus
Foto: Getty Images

Utifrån dessa punkter kan vi kon­struktivt börja bemöta de inbyggda tankar och automatiska tankemönster som tidigare varit återvändsgränder på följande sätt:
* Jag vill verkligen, och även om jag tidigare trott att det var svårt, behöver det inte vara sant.
* Oavsett om jag bestämmer mig för att göra det jag älskar eller inte, kommer jag att åldras.
* Alla människor förtjänar allt gott som finns på denna jord, även jag. Och om jag tar steg som samstäm­mer med mina inre önskningar får jag bevis på det. 
* Jag har de ekonomiska förutsätt­ningar som behövs för att börja min resa. Att ta ett steg varje dag mot mina mål och drömmar kommer att generera mer kraft, möjlighe­ter och förutsättningar.
* Jag kan skaffa mig rätt utbildning. Det finns många sätt att vidareutbil­da sig och skaffa kunskap.
* Jag är smart, för smarthet mäts utifrån förmågan att vara kreativ, kunna drömma, känna entusiasm och agera utifrån det.
* Jag kan bara bli för gammal när jag är död. Det finns en massa sätt att uppnå min dröm. Genom att vidga mitt synsätt kommer jag att se att det jag önskar inte bara är möjligt, utan fullt genomförbart.
* Jag vet att jag måste ta hand om mig för att få den energi jag behöver. Därför äter, motionerar och vilar jag smart.
* Alla människor har 24 timmar per dygn. Genom att organisera min tid på ett nytt sätt, med vetskapen att jag tidigare stoppats av falska sanningar, kommer jag att hitta tiden jag behöver.
* Jag tror på mig själv för att jag nu slutar jämföra med andra och andras prestationer. Jag vet att min passion och entusiasm tillsammans med min påkopplade radar på tanke­virus kommer att ge bevis på att jag faktiskt kan.

Ut i naturen – för ökad hälsa och livskvalitet!

Knuffa dig i mål med nudging!

Sanna Ehdin: Jag har valt lyckan!