Bli stark som en björn av blåbär

Är det blåbären som gör att björnar inte drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar? Och kan det i så fall fungera på människor också?

Björnars stora intag av blåbär kan vara en orsak till att de inte drabbas av hjärtsjukdomar. Nu ska blåbärens betydelse för hjärta/kärl studeras närmare. Forskare knutna till det skandinaviska brunbjörnsprojektet har studerat björnens biologi och jämfört med människors. 

— Björnar äter 
mycket blåbär 
under sommaren, 
och frågan är om
 detta är en bidra
gande orsak till att 
de inte drabbas av 
hjärtsjukdomar 
som vi människor, säger Cecilia Bergh, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Gå bra med blåbär

Nordiska blåbär, liksom havre, är rika på ämnen som har visat sig ha positiva effekter på flera riskfaktorer bakom hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel högt kolesterol. I en nyligen publicerad pilotstudie fick patienter som åt torkade blåbär både sänkta kolesterolnivåer och ökad fysisk förmåga.

 

Bli stark som en björn av blåbär
Studier visar att blåbär skyddar hjärtat.

— Just begränsning av fysisk prestationsförmåga är ett problem vid återhämtningen efter en infarkt. Det i sin tur är kopplat till sämre prognos och livskvalitet. Vi mätte den fysiska förmågan på patienterna i pilotstudien, bland annat genom gångtester. De patienter som ingick i blåbärsgruppen ökade gångsträckan signifikant jämfört med kontrollgruppen. Så förutom en bevisad kolesterolsänkande effekt är det möjligt att stora mängder blåbär kan öka syreupptagningsförmågan. Sannolikt har kombinationen blåbär—havre en extra skyddande effekt, säger Cecilia Bergh.

Framtidens behandling mot hjärtinfarkt

Nu utökas studien till 900 patienter från Universitetssjukhusen i Örebro, Skåne och Norrland samt Västmanlands sjukhus. Genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri har man tagit fram en livsmedelsprodukt baserad på svenska, naturliga råvaror. Hög dos blåbär tillsammans med en flytande havrebas ska ges i kombination med sedvanlig behandling efter hjärtinfarkt. 

— Kan vi reproducera resultaten från pilotstudien kan detta få betydande konsekvenser för framtida behandling efter hjärtinfarkt. Men resultaten är också av intresse i ett bredare folkhälsoperspektiv, säger Cecilia Bergh.

 Text Pernilla Gudmundsson Foto Getty Images

Maten du ska äta –för ett långt och friskt liv!

Yoga hjälper hjärtat

Guide: våra svenska superbär