Här är grupperna som behöver extra D-vitamin under pandemin

I England kommer D-vitamin att skrivas ut till riskgrupper som en förebyggande åtgärd mot covid-19 samt behandling av personer som redan insjuknat. Nu rekommenderar läkare runt hela världen att även personer utanför riskgrupperna garderar sig med D-vitamintillskott som ett extra skydd under pandemin.

Text: Eva Boholm
Foto: Getty Images

Det är ännu inte vetenskapligt bevisat att D-vitamin kan skydda mot mot covid-19. Men indicierna efter många mindre studier världen runt pekar på att det förmodligen är så. Många läkare och forskare börjar därför rekommendera att framförallt riskgrupper tar extra tillskott av D-vitamin – för säkerhets skull.

I tidigare studier har man sett att D-vitamin spelar en stor roll för vårt immunförsvar generellt sett. Det skyddar bland annat vid influensa och luftvägsinfektioner. Därför anser allt fler läkare att D-vitamin även bör kunna minska risken att bli smittad av coronaviurset och dessutom lindra sjukdomsförloppet om man ändå blir smittad. Det sägs att D-vitamin var en del av den behandling som Donald Trump fick när han insjuknade i covid för drygt en månad sedan.

– D-vitamin har förmodligen effekt på både det ospecifika immunförsvaret, som kan avvärja viruset i första vändan så att man inte blir sjuk över huvud taget, och det specifika immunförsvaret, som påverkar hur sjuk man blir. Jag uppskattar att risken för allvarlig sjukdom är åtminstone 50 procent mindre om man har en bra halt av D-vitamin i kroppen, säger Mats Humble, överläkare och forskare vid universitetssjukhuset i Örebro och specialist på D-vitamin i en intervju i Aftonbladet.

I Storbritannien har regeringen nyligen beslutat att D-vitaminstillskott ska delas ut till 2 miljoner personer under fyra månader. Tillskottet ska gå till särskilda riskgrupper – äldre personer på äldreboenden, överviktiga samt vissa etniska minoriteter som står för en oproportionerligt stor andel av dödsfallen vid covid-19 i England. 

Vilka grupper är mest utsatta? 

Några grupper löper särskilt stor risk att drabbas av kraftig vitamin D-brist – och det är dessa grupper som far mest illa av att bli smittade av coronaviruset:
Äldre personer: Cirka 90 % av alla äldre har brist på vitamin D. Det beror på att hudens förmåga att producera vitamin D vid solexponering försämras ju äldre vi blir. 
Överviktiga: Eftersom vitamin D är ett fettlösligt vitamin lägger sig vitaminet ute i fettvävnaden istället för att vara tillgängligt för kroppen. I en brittisk studie fann man att överviktiga löpte dubbelt så hög risk att ligga under 40 nmol/liter i serum jämfört med normalviktiga.
Mörkhyade: Personer med mörk hud kan behöva 5–10 gånger längre tid i solen för att bilda samma mängd vitamin D som ljushyade. I solfattiga områden på jorden skapar detta problem för mörkare hudtyper.
Personer som täcker huden: D-vitamin bildas i huden när vi exponeras för solljus. Det gör att grupper som täcker stora delar av huden lätt får brist på vitamin D.
Personer med diabetes typ 2. Forskare tror att brist på vitamin D försämrar vår förmåga att bilda insulin. 

Vilken typ av D-vitamin ska man ta?

Det finns två typer av D-vitamin, D2 (ergokalciferol) och D3 (kolikalciferol). Det som rekommenderas är D3 eftersom det tas upp snabbast av kroppen.

Hur mycket ska man ta?

Läkare rekommenderar personer som tillhör en riskgrupp för covid-19 att ta 50 mikrogram eller 2 000 enheter D-vitamin per dag. Det motsvarar fem tabletter av 10 mikrograms styrka. Många läkare rekommenderar även att personer utanför riskgrupperna tar denna mängd under pandemin och den mörka årstiden, framförallt om man vistas mycket inomhus.

Källor: DN, The Guardian, Livsmedelsverket

Fakta om D-vitamin

  • Naturliga D-vitaminkällor är framförallt solen. Vi får i oss D-vitamin när vi vistas utomhus då det bildas D-vitamin i huden. 
  • D-vitamin finns också i fet fisk som lax, makrill och sill. D-vitaminberikade mjölkprodukter, växtdrycker, margarin och matfettsblandningar är också viktiga källor. Även ägg och kött innehåller D-vitamin.
  • Om du misstänker att du inte får i dig tillräckligt med D-vitamin och kan behöva tillskott är det viktigt att inte överdosera eftersom för stora mängder D-vitamin är giftigt. Rådgör med din läkare!