Sänk blodtrycket på naturlig väg – med frukt

Kan äpplen, päron och citrusfrukter sänka blodtrycket? Ny forskning tyder på det.

Text: Pernilla Gudmundsson
Foto: Getty Images

Fler än var femte person i Sverige och drygt hälften av alla 65-åringar lever med högt blodtryck — en stor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Nu visar ny forskning på koppling mellan hög konsumtion av frukt och lågt blodtryck.

— Vår studie har fokus på sambandet mellan fruktkonsumtion och blodtryck uppmätt i hemmet, som det ännu inte finns så mycket kunskap om. Resultaten visar att såväl äpplen och päron som citrusfrukter ger ett signifikant samband, säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet.

De som deltog i studien fick svara på hur ofta de åt frukt. Alternativen kategoriserades sedan i fyra grupper:

  • Inte varje vecka
  • 1-2 gånger i veckan
  • 3-4 gånger i veckan
  • Minst 5 gånger i veckan

Studiedeltagarna mätte sitt blodtryck i hemmet under en veckas tid samt även på en mottagning. Ingen av deltagarna behandlades med blodtryckssänkande medicin.

Hög grad av fruktkonsumtion, oavsett typ av frukt, visade sig vara associerat med signifikant lägre systoliskt blodtryck uppmätt i hemmet. Efter justering för livsstilsfaktorer kvarstod sambandet för äpplen, päron och citrusfrukt.

Även när blodtrycket mättes på mottagningen sågs ett samband mellan hög fruktkonsumtion och lägre blodtryck.

— Ytterligare studier, framför allt randomiserade, kontrollerade studier med lång uppföljningstid som mäter konsumtion av specifika frukter och förbrukad mängd frukt, krävs nu för att vi ska kunna bevisa ett tydligt samband mellan fruktkonsumtion och blodtryck, konstaterar Fredrik Nyström.

Studien omfattar 2 283 kvinnor och män mellan 50 och 65 år ur befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning genom tiderna

— Studien ger en tydlig fingervisning om forskningens betydelse för att få fram vetenskapligt baserade livsstilsråd. Om fler förbättrar sina levnadsvanor utifrån den kunskap som finns idag, så kommer vi ytterligare ett steg längre i kampen mot hjärt-kärlsjukdomarna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Läs även:

Högt blodtryck? Det här kanske fattas i din kost

Känn igen symtomen för blodpropp – innan det är för sent

Vitlök – sänker blodtryck och blodfetter