Oupptäckt diabetes kan få allvarliga konsekvenser – här är 7 vanliga symtom att hålla koll på

Fler och fler drabbas av diabetes 2 och många går omkring med sjukdomen utan att veta om det. Men eftersom oupptäckt diabetes kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa är det viktigt att du håller ett öga på symtomen.

Text: Pernille Lewinsky Kofoed
Foto: Getty Images

Trötthet, ökad törst eller att du behöver kissa oftare och större mängder. Det finns många tecken på att man lider av typ 2-diabetes, men eftersom symtomen på sjukdomen utvecklas långsamt och även kan vara relativt svaga är det många som går runt med sjukdomen i flera år innan de får en egentlig diagnos.

Diabetes typ 2 har med tiden utvecklats till en folksjukdom som drabbar alla — även yngre kvinnor. Enligt Diabetesförbundet har cirka 450 000 svenskar diabetes 2 och ytterligare omkring 150 000 har det utan att veta om det. Till det kommer ett antal hundratusen personer som har nedsatt glukosintolerans, ett förstadium till diabetes 2, och som riskerar att utveckla sjukdomen.

Typ 2-diabetes hänger ofta ihop med en osund livsstil. Särskilt ohälsosam kost, övervikt och brist på motion ökar risken för att utveckla sjukdomen markant. Om du är i riskgruppen och misstänker att du har diabetes 2 bör du kontakta en läkare.

Med tanke på sjukdomens utveckling för livskvalitetens skull är det viktigt att sjukdomen diagnostiseras och att rätt behandling sätts in. Ju längre du går med oupptäckt diabetes, desto större är nämligen risken att du utvecklar olika följdsjukdomar i form av bland annat skador på hjärta, njurar, ögon, nervsystem och känsel i fötterna.

7 vanliga symtom på diabetes typ 2

När blodsockret stiger kommer det att uppstå symtom, som beror på den höga mängden socker i blodet. Dessa symtom kan vara:

 1. Ökad törst

  Ett typiskt tecken på diabetes. Eftersom diabetes torkar ut kroppen kommer du att bli konstant törstig, precis som du kommer att ha svårt att släcka törsten.
 2. Konstant kissnödig

  Både törsten och att du blir kissnödig hela tiden beror på att det höga blodsockervärdet drar ut vätska ur cellerna, som spolas ut med urinen.
 3. Klåda

  Särskilt i underlivet eller ”fuktiga” ställen på kroppen, till exempel i armhålorna, mellan tårna eller under brösten. Beror på att överskottssocker från blodet fastnar i urinröret när du kissar eller på huden när du svettas. Svampar och bakterier har alltså goda förutsättningar att föröka sig.
 4. Trötthet

  När blodsockret stiger når inte den nödvändiga energin musklerna och resten av kroppen, och det hjälper till att dränera kroppen på kraft. Så även om du äter och dricker kommer du inte att kunna tillgodogöra dig det, vilket gör att du känner dig trött och mår dåligt.
 5. Känselbortfall

  Diabetes kan orsaka skador på nervsystemet, vilket leder till minskad känslighet och ”domnande” känsla i fötter och händer. Känselstörningarna kan också ge dålig balans, eftersom man inte känner var man sätter ner fötterna.
 6. Synstörningar

  Vid diabetes tappar ögonen sin elasticitet. Det beror på uttorkningen som uppstår i kroppen när blodsockret stiger. Synstörningar kan dock minska eller försvinna så snart blodsockerbalansen återställs.
 7. Problem med sår och sårläkning

  Diabetes orsakar klåda på kroppen. När man kliar sig uppstår små sår och man kan få ett kliande hål, därmed uppstår lätt sår, svamp och infektioner. Samtidigt har huden svårt att läka.

Om diabetes 2

 • Drabbar i första hand vuxna. Sjukdomen kan vara ärftlig, men utlöses i många fall av en osund livsstil, som inaktivitet och onyttiga matvanor.
 • Vid typ 2-diabetes tappar kroppen successivt förmågan att ta upp insulin och/eller producerar inte tillräckligt med insulin och blodsockerhalten blir därför för hög.
 • Sjukdomen behandlas med livsstilsförändringar samt medicin som ökar insulinupptaget eller produktionen.

Löper du hög risk för att utveckla diabetes typ 2?

Du kan gå runt med typ 2-diabetes utan att ha tydliga symtom. Därför är det viktigt att ta reda på om du löper hög risk att utveckla sjukdomen. Du är särskilt sårbar om:

 • Ditt BMI är över 25.
 • Ditt midjemått överstiger 88 cm.
 • Du har haft graviditetsdiabetes.
 • Det finns diabetes i din närmaste familj.
 • Du inte motionerar och är fysiskt inaktiv.
 • Du lider av förhöjt blodtryck.