Känn igen symtomen för blodpropp – innan det är för sent

En blodpropp i hjärtat är livshotande, men många kvinnor känner inte igen symtomen och reagerar därför för sent. Här listar vi de symtom som du behöver vara extra uppmärksam på.

Text: Pernille Lewinsky Kofoed
Foto: Getty Images

Det kan handla om några få timmar, eller till och med minuter, om du drabbas av en livshotande blodpropp i hjärtat. Trots det finns det många kvinnor som alltför ofta inte märker av de varningssignaler som deras kropp ger dem, vilket innebär senare behandling – och i värsta fall döden.

En blodpropp i hjärtat beror ofta på en förträngning av hjärtats kranskärl. När du blir äldre ökar risken för att få en blodpropp i hjärtat. Generellt sett drabbas kvinnor 7-10 år senare än män, och risken ökar särskilt efter klimakteriet. Enligt forskningschefen Gunnar Gislason beror det bland annat på att kroppen sakta slutar producera kvinnliga könshormoner, som östrogen, vilket faktiskt förhindrar utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar. Men även din livsstil spelar en mycket viktig roll, framför allt rökning, men även övervikt och brist på motion kan leda till högt blodtryck och kolesterol och därmed öka risken att få en blodpropp i hjärtat.

Chansen att överleva en blodpropp i hjärtat är sämre om du är kvinna, och det beror bland annat på att blodproppen ofta upptäcks för sent.

– Symtomen på blodproppar i hjärtat hos kvinnor är generellt sett samma som hos män, det vill säga smärta eller tryck i eller över bröstet, ofta smärta som strålar ut till nacke, käke eller vänster arm. Men hos kvinnor kan det dock förekomma andra och mer atypiska och mindre karakteristiska symtom som till exempel andnöd, lätt smärta i nedre delen av bröstet eller övre delen av buken, allmän sjukdomskänsla, illamående, yrsel, extrem trötthet, tryck i övre delen av ryggen. Symtomen kan uppstå flera dagar före själva blodproppen, och du kan känna av symtomen individuellt eller flera samtidigt. Dessutom kan de komma och gå, och därför finns det ofta risk att man förbiser blodproppar hos kvinnor och därmed påbörjar sen behandling, säger Gunnar Gislason.

– Om du får symtom som kan tyda på en blodpropp i hjärtat bör du uppsöka läkare omedelbart. Ifall du känner en ihållande, kraftig smärta i bröstet, ring 112. I de fallen är tiden oerhört viktig och kan vara avgörande för att få blodproppen behandlad akut, antingen genom en eventuell ballongvidgning eller med blodförtunnande medicin, säger han.

Källa: Forskningschef Gunnar Gislason, Elsk dit hjerte, Hjerteforeningen.dk

Vilka är riskfaktorerna?

En rad olika faktorer kan öka risken för att få en blodpropp i hjärtat. Vissa av dem är vi födda med, men andra kan vi faktiskt göra något åt.

Rökning den absolut farligaste vanan för hjärtat.

Ålder – ju äldre vi blir desto mer ökar risken för blodpropp. Kvinnor drabbas särskild efter klimakteriet.

Ärtflighet – om någon i din familj hafe en blodpropp kan risken vara förhöjd.

Övervikt och fetma – är ditt midjemått över 80 centimeter har du ökad risk för blodpropp.

Högt kolesterol.

Högt blodtryck.

Stillasittande livsstil.

Bristande motion.

Detta ska du se upp för!

För kvinnor finns det många olika symtom på en blodpropp i hjärtat. Symtomen kan dyka upp ensamma eller flera åt gången, de kan komma, gå över och komma igen och behöver inte innebära smärta. Många av de symtom som beskrivs hos kvinnor är mycket generella och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med en blodpropp i hjärtat, men det är ändå viktigt att vara uppmärksam på förändringar som inte kan förklaras på annat sätt. Om du har något av följande symtom, ta dem på allvar och se till att du blir undersökt. Om du misstänker en akut hjärtinfarkt, ring 112 omedelbart.

11 varningssymtom att hålla koll på

 1. Obehag i bröstregionen som upplevs som en tryckande eller stramande känsla i bröstet eller över bröstet.
 2. Tryck eller lätt smärta i nedre delen av bröstet eller övre delen av magen.
 3. Andnöd som kan uppstå ensam eller tillsammans med den obehagliga, tryckande känslan i bröstet.
 4. Allmän sjukdomskänsla.
 5. Hjärtklappning.
 6. Svimningskänsla, illamående eller kräkningar.
 7. Kallsvettningar.
 8. Smärta i nacke och käke.
 9. Smärta mellan skulderbladen.
 10. Känsla av slöhet, speciellt i armarna.
 11. Extrem trötthet eller ovanlig känsla av trötthet.