Känn igen symtomen för äggstockscancer – bukens tysta tumör är lätt att missa

Äggstockscancer är en sjukdom som ofta förbises. Det beror på att symtomen är mycket diffusa och därför upptäcks sjukdomen ofta för sent. Här listar vi Äggstockscancer är en sjukdom som ofta förbises. Det beror på att symtomen är mycket diffusa och därför upptäcks sjukdomen ofta för sent. Här listar vi de vanligaste symtomen som du behöver vara extra uppmärksam på.

Text: Pernille Lewinsky Kofoed
Foto: Getty Images

Äggstockscancer eller ovarialcancer är en av de allvarligaste cancerformerna hos kvinnor. Varje år får cirka 700 kvinnor i Sverige diagnosen äggstockscancer – de flesta efter klimakteriet. Drygt en tredjedel av kvinnorna som drabbas av sjukdomen lever efter fem år och att sjukdomen har så hög dödlighet beror på att symtomen, särskilt i början, är väldigt vaga och diffusa och upplevs olika från kvinna till kvinna. Många märker inte av sjukdomen alls förrän det är för sent.

Ibland kallas äggstockscancer för ”bukens tysta tumör” eftersom diagnos ofta ställs i ett sent skede. Äggstockarna är små organ som ligger inne i bukhålan och ger därför ofta först symtom när det har spridits till andra omkringliggande organ. I många fall ”tillåts” sjukdomen därför utvecklas och diagnosen ställs ofta först vid en tidpunkt då sjukdomen är obotlig.

Lyssna på din kropp

Av de 700 kvinnor som varje år får diagnosen äggstockscancer har majoriteten redan metastaser just på grund av att sjukdomen upptäcks för sent. Eftersom det finns en bättre chans att bota äggstockscancer när det upptäcks i tid är det därför väldigt viktigt att du lyssnar på din kropp och att du går till läkaren om du till exempel upplever täta trängningar, svullnadskänsla i buken, smärta i nedre delen av magen och/eller ryggen samt trötthet, minskad aptit och snabbare mättnadskänsla.

Källor: Cancerfonden, netdoktor.dk, Sundhed.dk

Orsaker till äggstockscancer

Orsaken till äggstockscancer är ofta okänd. I de flesta fall går det inte att ange den exakta orsaken till sjukdomen, eftersom sjukdomen sannolikt beror på ett samspel av många faktorer. Det finns dock vissa saker som kan påverka din risk att utveckla äggstockscancer.

Ålder och graviditet

Vid vilken ålder och hur många gånger du föder barn. Äggstockscancer är något vanligare bland kvinnor som inte har fött barn eller bara har fött ett fåtal barn.

Tidpunkt för klimakteriet

Tidpunkten för när du går in i klimakteriet. En risk för att utveckla äggstockscancer är kopplat till hur sent

Flera riskfaktorer för att utveckla äggstockscancer är kopplade till att ha många ägglossningar under livet, (tidig mensdebut,  sent klimakterium, infertilitet eller få graviditeter).

Hormontillskott

Tillskott av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron under klimakteriet ökar risken för äggstockscancer.

Endometrios

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan är utanför livmodern. I vissa fall kan detta leda till en ökad risk att utveckla såväl äggstockscancer som livmodercancer.

Övervikt

Särskilt svår fetma ökar sannolikt risken för äggstockscancer och leder till ett mer aggressivt förlopp.

Ärftlighet

Ärftliga faktorer kan innebära en ökad risk för att utveckla cancer i äggstockarna.

Det här kan minska risken för äggstockscancer

 • P-piller. Kvinnor som har använt p-piller i minst fem år har en minskad risk att utveckla sjukdomen.
 • Sterilisering.
 • Borttagning av livmodern och/eller äggstockarna.

Fakta om äggstockscancer

 • Äggstockscancer drabbar cirka 700 kvinnor i Sverige varje år.
 • Drygt en tredjedel av kvinnorna som drabbas av sjukdomen lever efter fem år.
 • Cirka 60% av kvinnor som insjuknar i äggstockscancer dör varje år.
 • Sjukdomen är vanligast i Skandinavien, till skillnad från länder utan västerländsk livsstil (Asien, Sydamerika, Afrika), där sjukdomen är sällsynt.
 • Oftast drabbas kvinnor efter klimakteriet och förekomsten är högst i åldersgruppen 60-65 år.
 • Omkring 15-20 % av des som insjuknar i äggstockscancer beror på ärftlighet. Risken att få sjukdomen ökar om det finns fall av bröstcancer, äggstockscancer eller tjocktarmscancer i familjen.
 • Yngre kvinnor (under 40 år) får sällan äggstockscancer. När detta sker är det oftast ärftlig äggstockscancer.

Vanliga symtom på äggstockscancer

 • Uppblåst mage, som kvarstår.
 • Påfallande trötthet.
 • Daglig buksmärta eller en känsla av tyngd i buken.
 • Förlust av aptit och matsug.
 • Frekvent urinering, förändrade tarmrörelser och ryggsmärtor.

Uppsök läkare om du har ett eller flera symtom.