Mår du dåligt utan att veta varför? Förklaringen kan finnas i din mun

Har du fått flera diagnoser, men ingen hjälp? Finns det ingen uppenbar orsak till att du inte mår bra? Det kanske är en inflammerad tand eller en giftig fyllning som spökar!

Text: Susanne Hovenäs
Foto: Getty Images

Fina friska tänder signalerar god hälsa. Dåliga tänder med kariesangrepp kan leda till allehanda sjukdomsbesvär i käken, men även i andra delar av kroppen. Forskning visar nämligen på ett samband mellan tänder och munhåla och resten av kroppen. Flera sjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och diabetes kan ha sitt ursprung i inflammationer i munnen. Traditionella behandlingar som till exempel rotfyllning kan också ge besvär som är svåra att komma till­rätta med.

LÄS ÄVEN: Naturlig tandvård för en friskare mun

Fler och fler tandläkare börjar praktisera biologisk tandvård, eftersom man insett att tandhälsan hänger ihop med resten av kroppen och dess meridian- och lymfsystem. Det vill säga varje tand representerar en viss del av kroppen, eller ett specifikt organ i kroppen.

Vad är biologisk tandvård?

Inom biologisk tandvård har man en helhetssyn på människans funktioner, och när man ställer dia­gnos tittar man inte bara på tänderna utan även på kost och näringsstatus. Man lagar tänderna med så biokompatibla material som möjligt och använder inte giftiga material som fluor eller amalgam. En annan skillnad mellan traditionell och biologisk tandvård är det holistiska synsättet på behandlingen. Tandläkare och läkare samarbetar ofta, men även närings­terapeuter, lymfmassörer och fysioterapeuter kan ingå i teamet. Allt för att hitta roten till patientens besvär.

LÄS ÄVEN: Övervinn tandläkarskräck: 6 metoder som hjälper dig att bemästra rädslan

— I traditionell tandvård, men också allmän vård, behandlar man endast symtom och går sällan till grundorsaken. Inom biologisk tandvård försöker vi hitta och behandla orsaken till sjukdomen och se helheten, säger tandläkare Stellan Bergert som praktiserar biologisk tandvård både på sina mottagningar i Karlskrona och Sölvesborg och inter­nationellt.

Många patienter är multisjuka

Många patienter som kommer till Stellan har en lång vårdresa bakom sig, där ingen kunnat hjälpa dem. De är ofta multisjuka, har allergier, autoimmuna sjukdomar eller ospecifika symtom. Vissa har flera diagnoser, medan andra inte har någon ”klassisk” sjukvårdsdiagnos alls. Därför börjar en behandling alltid med en utförlig analys och en klinisk undersökning.

LÄS ÄVEN: Spända käkar? Här är fyra enkla övningar som hjälper

— Beroende på diagnos och sjukdomstillstånd utför vi sedan saneringen av allt som kan ha negativ effekt på immunsystemet. Dåliga lagningar, amalgam och alla metaller byts ut. Infekterade tänder ersätts med keramiska implantat och man opererar infekterade käkbensområden, berättar Stellan.

Undersöker tänderna från alla håll

Inom biologisk tandvård använder man sig också av en så kallad 3D-röntgen som kan hitta gömda diagnoser, omöjliga att se på en vanlig tandröntgen.

— Med hjälp av 3D-röntgen har vi möjlighet att undersöka tänderna mer noggrant. Här ser man tanden från alla håll och kan på ett tidigt stadium upptäcka dolda infektioner i till exempel en rotfylld tand. Just infekterade rotfyllningar kan orsaka oförklarliga symtom och inflammationer, eftersom en död tand inte längre har förmågan att ta hand om mikroorganismer, utan bakterierna sprider sig vidare i kroppen, säger tandläkaren Maria Gibsand på Mirala Clinic i Stockholm som också erbjuder biologisk tandvård.

Patienten är delaktig under hela resan

Både Stellan och Maria understryker vikten av att patienten alltid är delaktig från början till slut vid vård av tänderna. När en diagnos är konstaterad bjuds patienten in för att i lugn och ro diskutera eventuella risker och prognoser med olika behandlingar.

— Som biologisk tandläkare vänder jag mig emot ett helt system som bedriver konventionell tandvård utan hänsyn till det holistiska hälsotänket. Jag vänder mig också emot alla dentala företag som säljer produkter som inte alltid gynnar patientens hälsa. Men att se så många patienter bli friska och få livet tillbaka är värt den striden, menar Stellan.

LÄS ÄVEN: Hon blev kvicksilverförgiftad – nu hjälper hälsoprofilen andra att få kroppen i balans

Att det idag finns så få biologiska tandläkare i Sverige beror kanske främst på att det krävs stor kirurgisk och medicinsk kunskap. I övriga Europa är biologisk tandvård mer etablerad och Maria Gibson är övertygad om att segmentet kommer att växa även här.

— Fler och fler patienter blir med­vetna om tändernas betydelse för hälsan. Därför kommer efterfrågan på biologiska tandvårdsbehandlingar absolut att öka!

Det här är en biologisk tandläkare

 • Betraktar hela människan som en helhet.
 • Sätter tänderna i relation till meridiansystemet. Det betyder att alla tänder är kopplade till ett flöde som går genom hela kroppen.
 • Inser vikten av att munnen och tänder är en öppning mellan ut- och insidan av kroppen och att bakterier kan ta sig in i kroppen genom tänderna, eller via skadat tandkött.
 • Kan genom ny kunskap och avancerade kirurgiska tekniker behandla infekterade käkben.
 • Rekommenderar inte fluor då det påverkar kroppen negativt. Men vissa patientgrupper, som gamla, handikappade och ibland barn, kan behöva fluor för att få bättre skydd mot karies.
 • Kontrollerar bakterier utan antibiotika och använder istället laser, ozon och näringstillskott.
 • Vet att bakterier i rotkanalen inte försvinner för att man rotfyller och gör därför inte rotfyllningar.
 • Använder biokompatibla alternativ för lagning av karies och implantat, för att minska risken för allergier eller förgiftning.

LÄS ÄVEN: Michael Mosleys bästa hälsotips: ”Jätteenkla att utföra”

Ta hand om dina tänder

 • Ät inte överdrivet med citrus­frukter – kan skada emaljen i höga koncentration.
 • Undvik sötad mat och dryck.
 • Borsta tänderna två gånger om dagen.
 • Använd mellanrumsborste och tandtråd så att det blir rent mellan tänderna.
 • Gå på regelbundna kontroller hos tandläkaren och tandhygienisten, rekommenderat är en gång om året.