Träna bort halsbränna och sväljsvårigheter – 90 sekunder om dagen räcker

Med bara 90 sekunders träning om dagen går det att behandla grundorsaken till sura uppstötningar, halsbränna, rethosta och slem i halsen.

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Rizwan Wikholm

I 30 år har Mary Hägg, docent i öron, näs- och halssjukdomar, forskat fram en behandlingsmetod som stärker muskulaturen från läpparna ner till magsäcken.

Med bara 90 sekunders träning om dagen går det att behandla grundorsaken till sura uppstötningar, halsbränna, rethosta och slem i halsen.

Sura uppstötningar och halsbränna är vanliga symtom och ett tecken på att något inte står rätt till i kroppen. Ofta är orsaken en försvagad diafragma, vilket gör att magsyra stöts upp i matstrupen och orsakar dessa obehagliga besvär.

— Jag stötte ofta på de här symtomen när jag jobbade som tandläkare vid sjukhustandvården på Hudiksvalls sjukhus. Jag startade därför en länsklinik på Öron-näsa-hals, där olika yrkeskategorier, som läkare, tandläkare, logopeder, fysioterapeuter, psykologer och arbetsterapeuter samverkade kring problem med munnens olika funktioner, säger Mary Hägg.

Fanns ingen behandling för sväljsvårigheter

För trettio år sedan, när Mary var barnledig, passade hon på att fördjupa sig i kunskaper om hjärnnervernas koppling till munnens funktioner. En artikel skriven av en professor i neurofysiologi, verksam i Turkiet, fångade hennes intresse.

— Genom munnen kan man stimulera hjärnstammen, där styrsystemet för alla människans viktiga funktioner sitter. Via munnen sker den livsviktiga andningen, vi tuggar, sväljer, talar och där finns vår hostreflex. Ansiktets muskler, svalget, matstrupen och diafragman ingår också i detta system.

Under hela sitt yrkesliv har Mary mött patienter som haft problem med sväljfunktionen och inte sällan med sin andning. Men tidigare fanns ingen effektiv behandling för att komma till rätta med problemen.

— Den syradämpande medicin som finns har många negativa bieffekter, och dessutom behandlar den bara symtomen, inte orsaken.

Utvecklade IQoro för att stärka diafragman

På marknaden hittade Mary en produkt som hon testade men fann otillräcklig. Istället började hon fundera på möjligheten att själv utveckla en behandlingsmetod som med hjälp av neuromuskulär träning stimulerar nervsystemet och stärker musklerna via munhålan.

Hennes mål var att förbättra och återfå kontrollen över diafragman, alltså den muskel som utgör mellangärdet. Redskapet hon utvecklade var enkelt att använda och behändig att ta med sig.

— IQoro stärker muskulaturen från munnen, via övre luftvägarna, matstrupen, diafragman och ner till magsäcken.

Hjälpmedlet IQoro är resultatet av Mary Häggs evidensbaserade forskning. Och effekten har i statligt bekostade studier visat sig vara effektiv mot bland annat reflux (halsbränna, sura uppstötningar och sväljsvårigheter), dysfagi (sväljsvårigheter orsakade av exempelvis stroke), snarkningar och sömnapné.

— När du töjer med IQoro stimuleras känseln i läpparna och i mjuka gommen — och nervsignalerna skickas upp till hjärnan för aktivering av alla de 148 musklerna i kedjan. De börjar jobba mer kraftfullt, från läpparna ner till magsäcken. Träningen förstärker stimuleringen av nervsignalerna och bygger upp musklerna, vilket får dem att jobba både snabbt och i rätt ordning. När du släpper IQoro slappnar alla muskler av igen.

Snabba resultat efter liten insats

Man brukar säga att människan av naturen är lite lat, men träningen med IQoro i 30-sekundersintervaller tre gånger per dag upplevs inte som något särskilt krävande.

Mary poängterar att man inte ska överdriva träningen, utan hålla sig till max 90 sekunder per dag.

— Enligt forskningen kan du som har sväljningssvårigheter efter en stroke märka resultat redan efter fem till åtta veckor. Om du däremot har ett diafragmabråck kan resultatet dröja uppemot sex månader. Detta beror på att det kan ta lite tid för de försvagade musklerna att återfå sin styrka och börja fungera normalt igen.

Träningen med IQoro behöver inte kombineras med några mediciner. Det är en behandling som stärker kroppens eget system och stimulerar nervsystemet från munnen, vilket i sin tur styr sväljningsprocessen där andning, ansiktsmimik och mag- och tarmfunktioner ingår.

Så fungerar IQoro

IQoro baseras på över 20 års statligt finansierad, vetenskaplig klinisk forskning.

Internationellt publicerade vetenskapliga studier visar att neuromuskulär behandling med IQoro minskar symtom från diafragmabråck hos alla deltagare. Många blir helt symtomfria.

Forskningen är gjord av dr Mary Hägg, docent inom experimentell forskning i öron-näsa-halssjukdomar vid Uppsala universitet och legitimerad sjukhustandläkare, specialiserad i orofacial medicin, tillsammans med docent och överläkare Thomas Franzén, och professor och överläkare Lita Tibbling.

Läs mer på myoroface.com och iqoro.com

Så tränar du med IQoro

 1. Stå upp eller sitt ner, i en rak position.
 2. Placera munstycket innanför läpparna, men på utsidan av tänderna.
 3. Håll ett stadigt tag med ena handen om handtaget.
 4. Pressa ihop läpparna i ”ett leende” som om du ska säga bokstaven M.
 5. Töj därefter genom att dra handtaget rakt ut i 10 sekunder, samtidigt som du håller kvar skärmen innanför de sammanpressade läpparna. Vila 3 sekunder och upprepa sedan ytterligare 2 gånger.
 6. Utför träningen 3 gånger dagligen med minst 2 timmar emellan.

Produkten finns att köpa via företagets hemsida, iqoro.com

Mary Häggs bästa tips till dig med refluxrelaterade besvär

 • Acceptera inte att du har halsbränna, sura uppstötningar och/eller sväljsvårigheter. Ta tag i problemet och se till att du får dina besvär behandlade från grunden.
 • Du är inte ensam. Bara i Sverige lider 20 procent av befolkningen av refluxrelaterade besvär.
 • Refluxrelaterade besvär ökar med åldern. Den största gruppen är kvinnor över 50 år. Med IQoro kan du behandla förebyggande och förekomma eventuella besvär.
 • Lider du av snarkningar och/eller sömnapné kan du med fördel påbörja behandling med IQoro medan du väntar på en sömnutredning eller en andningsmaskin. Behandling med IQoro är helt riskfritt och den arbetar bara med kroppens eget system.
 • Genom neuromuskulär behandling med IQoro kan du minska eller till och med bli helt fri från medicinering, men tala alltid med din läkare innan du avbryter eller tar bort några mediciner.

Testa om dina problem är orsakade av reflux eller inte: iqoro.com/se/sjalvtest