15 sätt att hantera din migrän: Förebygg och lindra anfall

Det finns flera nya och effektiva läkemedel mot migrän – men i första hand för de allra svårast drabbade. För det stora flertalet migränpatienter handlar det om att prova sig fram mellan olika metoder som kan förebygga och lindra anfall. Här är de senaste rönen och nyheterna!

Text: Sven-E Lindberg
Foto: Getty Images

1. Varva ner

Har du migrän kan ett bra första steg vara att försöka vila så tidigt som möjligt när du känner att ett anfall är på gång. Gärna i ett mörkt, tyst och svalt rum. Migrän utlöses nämligen av förhöjd aktivitet i delar av hjärnan genom att signalsubstansen CGRP aktiveras och stress är en av de vanligaste utlösande faktorerna.

CGRP gör att nervbanorna i hjärnhinnan, ansiktet och hårbotten blir extra känsliga – vilket yttrar sig som huvudvärk. För att minimera intryck som ytterligare kan öka på stressen är det därför bra att ge hjärnan en chans att växla ner.

2. Kalla eller varma omslag

För att dämpa migränsmärtan använder sig många av kalla eller varma omslag, exempelvis ris- eller vetepåsar som kan läggas i frysen eller värmas i mikron. En del föredrar kalla omslag, andra får bättre effekt av varma.

Tänk på att inte lägga det kalla eller varma omslaget direkt mot huden, placera gärna en fuktad kökshandduk under kyl- eller värmeomslaget.

LÄS ÄVEN: Förhindra migrän med stabilt blodsocker? Doktorn svarar på 5 frågor

3. Smärtstillande

Det finns inte alltid möjlighet att ta paus eller lägga sig med ett kallt eller varmt omslag. För att lindra ett anfall kan det fungera med vanliga smärtstillande läkemedel som Treo (acetylsalicylsyra), Alvedon (paracetamol) eller Ipren (ibuprofen) — ju tidigare, desto större är chansen att du kan påverka anfallet.

Tänk bara på att inte överskrida doseringen som anges på förpackningen – fler tabletter ger inte bättre effekt. Långvarigt bruk av smärtstillande kan dessutom ge motsatt effekt. Läkemedelsutlöst huvudvärk kan vara minst lika besvärlig som migrän och är ofta svår att komma till rätta med.

4. Receptfria triptaner

Har du migrän eller misstänker att det är migrän som orsakar din huvudvärk kan du prova att använda något av de receptfria läkemedel som är speciellt utvecklade för akut behandling av migrän. Dessa så kallade triptaner hjälper bara mot migrän, inte mot annan huvudvärk.

På apoteket finns den snabbverkande nässprayen Zomig (zolmitriptan) samt tabletter med den aktiva substansen sumatriptan. Triptaner ska aldrig tas under längre perioder, eftersom risken då ökar för läkemedelsutlöst huvudvärk med svårare och ännu mer frekventa anfall.

LÄS ÄVEN: Kristina åt sig fri från migränen: ”Jag märkte omedelbart skillnad”

5. Skriv huvudvärks-dagbok

När huvudvärken kommer ofta kan det vara svårt att se ett mönster i anfallen. Du kan skriva en enkel migrändagbok där du noterar när du fått huvudvärken, hur långt och svårt anfallet var (exempelvis på en 3-gradig skala), vad som eventuellt kan ha utlöst anfallet och vilken medicinering/behandling du använt.

Migrändagboken hjälper dig att överblicka migränen under en längre period och underlättar för en läkare att ställa rätt diagnos och utforma en effektiv behandling.

6. Sök läkare

Har du återkommande huvudvärk som påverkar dig i vardagen bör du alltid söka läkare för att få en diagnos och därmed rätt hjälp. Det finns fler än 100 olika typer av huvudvärk och även olika typer av migrän, så ju bättre underlag du kan ge läkaren, desto större chans att du får rätt diagnos och därmed rätt behandling.

Vid långvariga och svåra besvär bör du be din läkare om en remiss till en neurolog/huvudvärksspecialist. Nu finns även möjligheten att få neurologhjälp för personer med svår migrän via nätet på migranhjalpen.se. Om du drabbas av plötslig och intensiv huvudvärk som du inte känner igen ska du alltid kontakta vården omgående.

LÄS ÄVEN: Slipp spänningshuvudvärk – utan att ta tabletter

7. Yoga, tai-chi, avslappning

Migrän är en form av reaktion i hjärnan som bland annat kan orsakas av för många och/eller för starka intryck, exempelvis i samband med stress. Tekniker som yoga, tai-chi och mindfulness kan hjälpa till att minska ”bruset” i hjärnan. Det har gjorts flera studier på yoga för att förebygga migrän som visar positiva resultat.

Det finns också en anpassad form av yoga just för migrän, utvecklad av yogaläraren Per Söder, som själv blivit av med en kronisk migrän med hjälp av yoga. Det har även gjorts mindre studier på tai-chi och mindfulness som visar att de kan fungera som komplement till annan behandling.

8. Akupunktur, akupressur

Akupunktur har visat sig kunna ge lindring och minska antalet anfall och intensiteten i huvudvärken hos en del patienter med migrän. Viktigt är dock att nålarna sätts på rätt sätt. Studier har visat att det vanligen behövs 15-20 behandlingar innan det brukar märkas någon skillnad och effekten avtar ofta efter 6–12 månader.

När det gäller akupressur är kunskapsunderlaget mindre, men det finns patienter som upplever att rätt utförd akupressurbehandling kan hjälpa.

LÄS ÄVEN: 5 saker du ska göra – om du INTE vill få ont i huvudet

9. TENS

Det finns flera medicintekniska hjälpmedel som kan användas mot migrän. TENS består av en apparat som sänder ut svag elektrisk ström via plattor på huden i det område där smärtan sitter och kan användas mot flera olika typer av smärta. De elektriska signalerna, där man själv kan ställa in frekvensen, kan dämpa smärtsignalerna och ge effekt i ett par timmar.

Cefaly är en apparat som bygger på samma princip, men är utformad som ett diadem för behandling i området i pannan och kring trigeminusnerven i tinningarna där migränsmärtan vanligen sitter.

10. Vitaminer & mineraler

Många som har migrän har fått rådet att komplettera kosten med olika typer och kombinationer av vitaminer och mineraler. Men vad är det egentligen som fungerar? Tillskott av magnesium har visat sig kunna ge viss effekt för att förebygga migrän, särskilt i kombination med annan behandling. I USA har man också testat att ge injektioner av magnesium som akut behandling av migränanfall med gott resultat.

Tillskott av vitamin B2 (riboflavin) och/eller vitamin B9 och B12 rekommenderas av flera ledande amerikanska migränläkare. Det gäller även coenzym Q10, en vitaminliknande antioxidant, som har en antiinflammatorisk effekt. I en studie fick patienterna en kombination av magnesium, Q10, vitamin B2 och läkeörten mattram (feverfew) i tre månader. 75 procent av deltagarna uppgav att de fick färre migrändagar och upplevde en förbättrad livskvalitet. Även tillskott av vitamin D har i studier visat sig kunna ge färre och lindrigare migrän- anfall — om man har brist på D-vitamin.

LÄS ÄVEN: Madeleine drabbades av utmattningsdepression: ”Trädgården blev min läkning”

11. Växtbaserade läkemedel och kosttillskott

Det finns ett antal växtbaserade läkemedel och kosttillskott som anses kunna hjälpa vid huvudvärk och migrän. I Sverige är Glitinum, med extrakt av läkeörten mattram, godkänd som traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) för att förebygga migrän. Tillskott av mattram under en längre period kan minska antalet anfall men studierna är få och små.

Andra läkeörter som i studier har visat sig kunna ge viss effekt är ingefära och gurkmeja som båda har en antiinflammatorisk effekt. Omega 3-fettsyror har också visat sig kunna lindra och minska migränanfall — även hos patienter med kronisk migrän.

12. Träning

Att hålla sig i form och träna regelbundet kan bidra till att förebygga migrän, enligt studier som gjorts av fysioterapeuten Emma Varkey. Vid återkommande migrän kan regelbunden fysisk aktivitet bidra till färre och kortare anfall med lägre intensitet — och därmed även bättre livskvalitet.

Ett problem för alla med migrän är dock att ansträngning i samband med ett anfall förvärrar symtomen och även kan utlösa migrän. För att uppnå en förebyggande effekt gäller det därför att träna regelbundet när du inte har migrän och satsa till att börja med på lågintensiv träning, förslagsvis 3 x 30 minuter varje vecka.

LÄS ÄVEN: Mår du dåligt utan att veta varför? Förklaringen kan finnas i din mun

13. Receptbelagda läkemedel

Det finns ett stort antal receptbelagda läkemedel för att behandla akuta anfall. NSAID-preparat som diklofenak och naproxen är vanliga, men hjälper långt ifrån alla.

Smärtstillande läkemedel med exempelvis kodein, som Treo Comp och Citodon, rekommenderas inte för behandling av migrän, eftersom de har begränsad effekt, innebär en ökad risk för tillvänjning och kan leda till svår läkemedelsutlöst huvudvärk.

Vid svårare migrän används triptaner som Imigran, Zomig, Relpax, Naramig, Maxalt och Almogran för akut anfallsbehandling. Triptanerna finns som vanliga tabletter, tabletter som smälter i munnen, injektioner och nässpray. Triptaner är effektiva men ska inte användas för ofta på grund av risken för svår läkemedelsutlöst huvudvärk.

14. Förebyggande läkemedel

Det finns en bred arsenal av förebyggande läkemedel mot migrän som i huvudsak utgörs av blodtryckssänkande (amitriptylin, kandesartan och metoprolol), antidepressiva (amitryptelin), eller antiepileptiska (topiramat) läkemedel.

Nu finns även en helt ny generation förebyggande läkemedel som bygger på antikroppar mot signalsubstansen CGRP som visat sig spela en avgörande roll i uppkomsten av migränanfall. Dessa läkemedel är än så länge endast tillgängliga för patienter med kronisk migrän och har visat sig kunna minska antalet anfall med i genomsnitt 50 procent.

LÄS ÄVEN: Det här händer i kroppen när du äter socker – hur farligt är det egentligen?

15. Botox

Botox, som innehåller nervgiftet botulinumtoxin, lanserades från början som undermedel för att trolla bort rynkor, men har efterhand fått en allt större medicinsk användning. Injektioner av Botox visade sig nämligen också blockera smärtimpulserna som uppstår vid migrän och används i dag som förebyggande medel vid svår migrän.

Injektionerna tas var tredje månad och kan ge likvärdig effekt som behandling med den nya generationen antikroppsläkemedel. I svåra fall där annan behandling inte gett tillräckligt bra effekt kan Botox även ges som ett komplement till CGRP-hämmare.

Nya migränbehandlingar på väg

Läkemedel med antikroppar som hämmar signalsubstansen CGRP har revolutionerat migränbehandlingen, men är än så länge endast tillgängliga för personer med kronisk migrän där annan behandling inte fungerar och måste skrivas ut av specialister/neurologer.

Enligt nya rekommendationer från European Headache Federation (EHF) är kunskapen om effekten och säkerheten kring dessa läkemedel nu så god att de nu rekommenderas som förstahandsalternativ både för patienter med kronisk och episodisk migrän.

Samtidigt är fler migränläkemedel på väg. De så kallade gepanterna är en variant av CGRP-hämmare med mycket små molekyler som kan fungera både för akut och förebyggande behandling. Det första läkemedlet av detta slag, rimegepant, kan redan i dag förskrivas utanför läkemedelsförmånen i Sverige. Rimegepant och andra gepanter kommer sannolikt att finnas både som tabletter och nässpray.

Ytterligare en grupp migränläkemedel som är på gång är de så kallade ditanerna, som visat god effekt vid svår migrän men med färre biverkningar än triptaner genom att de inte drar samman blodkärlen.