Gisela slapp spänningarna tack vare Rosenmetoden: ”Förstod inte hur bra det var”

När hennes mamma gått bort kändes Gisela Döhlers muskler i hela kroppen som stressknutar. Den långvariga mentala påfrestningen hade satt sig fysiskt i hela hennes kropp.

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Gugge Zelander

Brist på återhämtning efter en lång tid av stress påverkar våra kroppar negativt på olika sätt. Och för Giselas del hade hennes muskler i mer eller mindre hela kroppen varit spända så länge att hon började uppleva hårda knutar.

— Jag hade följt min mamma på hennes sista resa. På slutet var hon nästan blind och halvt dement. Det var en tuff tid för mig och när hon dog bestämde jag mig för att söka hjälp, säger Gisela.

Gisela Döhler
Familj
: En vuxen son.
Bor: I Malmö.
Gör: Konstnär, pensionär.

Valet föll på Rosenmetoden. Det var till största delen en slump, men på något sätt hittade hon Lisa Lundin. Gisela glömmer aldrig den första behandlingen på britsen hos Lisa i hennes lokal i centrala Malmö.

— Jag skrek högt under nästan hela behandlingen. Mina muskler var så spända att det gjorde ont med beröring. Inom mig tänkte jag att det är nog bäst att jag kommer tillbaka snart. Men jag måste erkänna att jag från den allra första början inte fullt ut förstod hur bra Rosenmetoden var för mig.

LÄS ÄVEN: Rosenmetoden förändrade allt för Lisa: ”Behandlingen blev min räddning”

Fysisk och psykisk avslappning på djupet

Idag, nio år senare, går Gisela fortfarande i behandling med Rosenmetoden hos Lisa Lundin var fjortonde dag. För henne innebär den inkännande beröringen att muskelspänningarna i kroppen släpper och gör henne avspänd.

— Numera när jag lägger mig på britsen för att få behandling känner jag inte direkt av spänningar i kroppen, men det sker en så djup avslappning att jag ofta somnar mot slutet. Det är en avspänning som är både fysisk, psykisk och mental.

Gisela menar att det som gör Rosenmetoden unik är att behandlingarna ofta inleds med ett terapeutiskt samtal, även om hon och terapeuten den senaste tiden mestadels varit tysta.

— Om jag vill prata om något så gör jag det. Rosentekniken är verkligen inte bara en fysisk behandling. Vi människor är psykofysiska organismer och andliga varelser, när vi får hjälp antingen fysiskt eller psykiskt följer den andra delen ofta med automatiskt.

Gisela Döhler går till Lisa Lundin var fjortonde dag för behandling med Rosenmetoden.

Rosenmetoden skapar ett inre lugn

Allteftersom åren har gått har Gisela upplevt att hon gått allt djupare ner i sitt inre och att hon mycket tack vare Rosenmetoden har skapat sig en meningsfull tillvaro.

Hon berättar med stor entusiasm att ett av resultaten av kontakten med Lisa är att hon har öppnat sitt hjärta.

— Jag hade ett fruset hjärta tidigare, nu har det blivit naturligt för mig att möta människor i fullständig närvaro och att lyssna med inkänning och värme till det andra säger.

Stressen som många upplever i dagens samhälle menar Gisela påverkar oss på många plan. Att fokusera på yta istället för på djup är enligt henne förödande för vårt mående.

— Rosenmetoden skapar ett lugn inom en, ett lugn som jag tror att många skulle behöva få uppleva. Jag tror att spänningar i kroppen till stor del beror på att man söker bekräftelse hos andra för den man är. Rosenmetoden går djupare än vanlig så kallad prat-terapi, för våra kroppar kan inte ljuga om hur vi mår.

Med det menar Gisela att terapeutens beröring på kroppen är förlösande. Känslor som inte alltid kommer fram i samtal visar sig via kroppen och får sitt utlopp tack vare stödjande närvaro och fysisk beröring. Det blir lättare att öppna sig och att acceptera det som finns inom en, inte sällan i det undermedvetna.’

LÄS ÄVEN: Lenes musikyoga efterfrågas världen över: ”Läkande för både kropp och själ”

Giselas 3 insikter

  1. Rosenmetoden har gett mig tillgång till mig själv på ett djupare och bredare sätt.
  2. Jag känner en större frihet och upplever mer trygghet.
  3. Jag har fått fler insikter om livet.

En forskningsstudie om Rosenmetoden

I en studie om Rosenmetoden som komplementär terapi gjord år 2009 av bland andra docent Torkel Falkenberg vid Karolinska institutet intervjuades 53 klienter som genomgått behandling enligt Rosenmodellen. En majoritet av klienterna rapporterade att terapin hade hjälpt dem i ”mycket hög” eller ”hög” grad.

Fördelarna beskrevs enligt dessa kriterier: Förbättrad psykisk hälsa, förbättrad fysisk hälsa, ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp och själ, stöd för personlig tillväxt och självinitierade livsförändringar.

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19697993
Studiens namn: “Rosen Method Bodywork: an exploratory study of an uncharted complementary therapy”.