Ny forskning visar: D-vitamin kan skydda mot hudcancer

Resultat från en ny finsk studie tyder på att D-vitamin kan minska risken för hudcancer. Amra Osmancevic, docent och överläkare i dermatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, reder ut begreppen kring det livsviktiga D-vitaminet.

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Getty Images, Privat

Vid University of Eastern Finland och Kuopio University Hospital har en studie angående D-vitaminets påverkan på malignt melanom/hudcancer nyligen publicerats i ”Melanoma Research” — en internationellt erkänd tidskrift för vetenskapliga studier.

Studien, vars namn i sin helhet är ”Fewer cases of melanoma among people taking vitamin D supplements” har väckt stor uppmärksamhet världen över då resultaten tyder på att D-vitaminet minskar risken för hudcancer.

I den finska studien deltog 498 personer mellan 21 och 79 år; 253 män och 245 kvinnor. Försökspersonerna, som hade en ökad risk för hudcancer, undersöktes dermatologiskt, medicinskt och deras hälsohistoria kartlades innan de delades in i tre grupper baserat på självrapporterad användning av orala D-vitamintillskott: Icke-användning, tillfällig användning eller regelbunden användning.

Resultatet av studien visar att regelbundet intag av D-vitamintillskott är förknippat med färre malignt melanomfall jämfört med dem som inte alls tagit D-vitamintillskott.

LÄS ÄVEN: Får vi i oss för mycket D-vitamin? Det här säger forskningen

Har en viktig påverkan på cancerceller

Dermatologen Amra Osmancevic som själv har forskat inom D-vitaminet som effektiv behandling vid psoriasis, anser att den finska studien inte endast är viktig för att belysa möjligheterna att förebygga cancerrisk för malignt melanom, utan också för att den belyser D-vitaminet som betydande för vår hälsa i stort.

— D-vitamin är egentligen inget vanligt vitamin, det kallas så för att vi kan få i oss det via kosten. Men egentligen är det ett hormon som produceras i vår hud med hjälp av solexponering eller annan UVB-strålning, säger Amra Osmancevic.

Det fettlösliga hormonet hjälper till att reglera kroppens kalcium- och fosfatbalans. De bästa livsmedlen för att få i oss det via kosten är fisk, som lax, sill och makrill, men också kött och ägg samt mjölk och matfettsblandningar som är berikade med D-vitamin.

— Det har länge varit känt att D-vitamin är bra för benhälsan, för att hålla kalciumbalansen. Den lilla molekylen är en pusselbit i den stora mosaik som vi behöver för att optimera vår hälsa och den påverkar också våra celler.

Människokroppen har D-vitamin-receptorer i cellerna, i bland annat huden och skelettet.

— Det finns en mening med att vi har D-vitaminreceptorer i våra celler, och det har nu också visat sig att D-vitaminet har en viktig påverkan på cancerceller, säger Amra Osmanevic.

Det sker idag mycket forskning kring D-vitaminets effekter. Och det gäller enligt Amra att få fram en tydlig bild av i vilka doser det bör tas, när i livet, och hur vi kan optimera dess verkan.

— Alla barn under två år behöver D-droppar varje dag, motsvarande 10 mikrogram D-vitamin. Det ges kostnadsfritt och i vissa fall behöver tillskottet ges till äldre barn som inte regelbundet äter mat som innehåller D-vitamin.

Behöver tillskott på vintern

I Sverige som är ett solfattigt land (vi ligger på samma breddgrad som Sibirien) behöver vi vidta särskilda åtgärder, eftersom vi under vinterhalvåret inte själva med hjälp av solen kan producera D-vitamin.

— Reservoarerna av D-vitamin som vi lagrat under sommaren är för det mesta förbrukade till vintern och det innebär att vi då går på alltför låga nivåer. Andelen vi får via kosten räcker oftast inte till för att uppnå tillfredsställande nivåer, säger Amra Osmancevic och fortsätter:

— Ett tillskott på 10 mikrogram D-vitamin per dag är en rekommenderad miniminivå för vuxna, om man inte tillhör någon riskgrupp.

Äldre personer och människor i riskgrupper, som exempelvis överviktiga, bör ta dubbel dos. Alltså 20 mikrogram varje dag. För överviktiga personer finns nämligen en risk att D-vitaminet lagras i fettvävnaden och då inte kommer hela kroppen till godo.

— Man kan ta tio gånger högre dos utan risk, vilket det amerikanska institutet för medicin och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har kommit fram till. Men det ska tilläggas att man inte vet om det finns några vinster med höga nivåer av D-vitamin. Det bästa är att hålla sig till de rekommenderade doserna.

Det räcker att följa den förordade dosen för att se vinster gällande immunförsvaret och skelettet. Den finska studien kring D-vitaminets betydelse för hudcancer, som visar att regelbundet oralt intag av D-vitamin orsakar färre antal cancerfall, behöver enligt Amra Osmancevic följas upp av fler studier som klarlägger orsakssambandet.

— Lagom är alltid bäst både när det handlar om kost, sol och vitamintillskott. Att smörja sig med lagom mycket solskyddsfaktor och att inte bränna sig är en bra utgångspunkt. Man får inte malignt melanom av en solstråle. Utvecklingen av hudcancer styrs av väldigt många olika faktorer.

LÄS ÄVEN: Margits svåra symtom var vitaminbrist: ”Man kan lätt känna sig ensam när vården vet så lite”

Amras bästa tips

  1. Var medveten om säsongsvariationer som gör att det under vinterhalvåret kan vara bra att ta tillskott av D-vitamin. Det räcker vanligtvis med 10 mikrogram per dag av vitamin D3.
  2. Se till att ha bra kostvanor – det är bättre att få i sig lite D-vitamin än inget alls.
  3. De som behöver skydda sig från sol ska ta D-vitamintillskott.

Amra Osmancevics 3 insikter kring D-vitamin och malignt melanom

  1. Barn ska inte sola för att få i sig D-vitamin.
  2. Det är viktigt att skydda sig mot den starka solens strålning och undvika mycket solning på en gång. Du behöver inte vistas länge i solen för att bilda D-vitamin i huden (oftast räcker 10-15 minuter beroende på hudtyp och solförhållande).
  3. Solen har många positiva effekter i lagom doser.

Om malignt melanom

  • Malignt melanom hör till de cancersjukdomar som ökar allra mest. Den årliga ökningen är 3,8 procent för män och 3,4 procent för kvinnor. Ungefär 500 personer dör av hudcancer i Sverige varje år.
  • Risken att drabbas ökar hos personer som har utsatts för många brännskador av solljus eller solarium.
  • Också födelsemärken riskerar att orsaka hudcancer.
  • Startar i de pigmentbildande melanocyterna, alltså i de celler som finns längst ner i överhuden.

Källa: cancerfonden.se

Fakta om D-vitamin

Det finns två olika former av D-vitamin:

● Vitamin D3 bildas i vår hud då vi vistas i solen. Det finns också i kosten, främst i fisk, kött och ägg och i livsmedel som är berikade.

● Vitamin D2 finns i svampar och i livsmedel som är berikade.

Källa: Livsmedelsverket.

LÄS ÄVEN: Lider du av D-vitaminbrist? 10 tecken att vara uppmärksam på