Dornmetoden: Så går behandlingen till och det här kan du få hjälp med

Jogi Karpinski i Malmö är Sveriges enda dornutbildare. Han behandlar sina klienter i rörelse och har ett helhetstänk som ser till både kropp och själ.

Text: Kersti Hilding Hansen
Foto: Gugge Zelander

I centrala Malmö finns Jogi Karpinskis klinik. Här jobbar han med att korrigera felställningar i leder och kotor. Om du hamnar hos honom får du vara beredd på att själv vara med och ta ansvar och att göra hemuppgifter. Medan du är i rörelse med ben eller armar korrigerar Jogi sådant som hamnat snett.

Den första frågan Jogi brukar ställa till en ny besökare är: Vad är ditt enstaka större bekymmer? Därefter kartlägger han tillsammans med klienten hela livssituationen. Med sig till det första mötet ska du ha en eller ett par A-4-sidor som beskriver den egna hälsohistoriken, gärna ända från fosterstadiet.

— Många som kommer till mig är multipelsjuka. Inom den vanliga sjukvården kan de ha fått höra att deras problem är alltför komplicerade. Men hos mig får det gärna vara komplext. Jag benar upp vad som är själsligt och vad som är fysiskt. Jag jämför min kartläggning med att skala en lök i lager på lager, säger Jogi Karpinski.

LÄS ÄVEN: Gisela slapp spänningarna tack vare Rosenmetoden: ”Förstod inte hur bra det var”

Den själsliga screeningen som Jogi alltid genomför ger vägledning i vad de kroppsliga och psykiska problemen handlar om. Det kan röra sig om gammal sorg, frustration, rädslor, olyckor eller trauman.

— En människas kropp ger svar på vad hon upplever mentalt. Jag vill veta allt om tidigare behandlingar, tandstatus, implantat eller bortopererade organ. All information är viktig. Människor spänner sig på olika sätt för att skydda sig, men efter att jag har korrigerat kotor finns det inte längre någon orsak att vara spänd.

Jogi är från början ekonom, men sadlade för många år sedan om och började studera psykologi och basmedicin.

Använder speciellt dornredskap

En dornterapeut använder mjuka rörelser och ett lätt tryck. En första undersökning sker då klienten ligger på rygg på en brits.

— Jag kollar om det finns skillnader i benlängden. Inte sällan leder just det till snedställning av bäckenet, som i sin tur orsakar att ryggraden blir sned.

I ryggraden kan det ha uppstått blockeringar av kotor. Och eftersom varje kota har en koppling till olika inre organ gäller det att ta reda på var blockeringen sitter för att lista ut vilken kroppsdel som är drabbad.

— Jag utgår från skolmedicinen när jag undersöker vilket organ som är kopplat till vilken kota och kompletterar med den österländska medicinen som ger vägledning gällande den själsliga kopplingen. Det här tog mig några år att förstå.

Genom att trycka lätt med framför allt sina tummar rättar Jogi till så att skelettet blir rakare och nerver inte ligger i kläm. Behandlingen sker oftast medan klienten står i en slags gunga.

— Jag har köpt dornredskapet i Tyskland där jag kommer ifrån, säger Jogi och pekar mot en trägunga med två pedaler som klienten placerar sina fötter på. Därefter ska benen pendla fram och tillbaka. Med sina tummar skapar han ett motstånd som klienten själv avgör styrkan på genom att luta sig mot trycket. På det sättet hamnar leden eller kotan i rätt position.

LÄS ÄVEN: Det här är Rolfing: Slipp värk och bli mer rörlig

När en korrigering har skett leder det ofta till att besvär som har en koppling till kotan också försvinner.

— Dornmetoden är en slags hjälp till självhjälp som innebär att klienten tar ansvar för sin egen hälsa och terapeuten är lyhörd för allt som händer. Jag tycker att metoden är enkel, effektiv och faktiskt genialisk.

En människas rygg kan berätta mycket om hur hon mår. Dornterapeuten Jogi Karpinski rättar till skevheter i Jennys ryggkotor med mjuka rörelser och lätt tryck.

Vårt stillasittande påverkar oss negativt

Jogi är från början ekonom, men sadlade för många år sedan om och började studera psykologi och basmedicin. Hans tre grundpelare i all behandling är dornterapi, örtmedicin och japansk akupunktur.

Eftersom han har varit verksam i många år och utbildat mer än 600 personer i dornmetodik (ofta massage-, zon- och fysioterapeuter, men också osteopater och läkare) kan han idag blanda bland sina metoder och välja tekniker utifrån den individ han har framför sig.

— Via kroppen kommer det fram känslor. 60 procent av dem jag möter börjar gråta när jag hittar kotorna eller lederna som är felställda, eftersom de är länkade till olika känslor som frigörs. Här hos mig behöver man inte upprätthålla någon fasad. Smärtor som har satt sig i kroppen får ett utlopp, vilket ger resonans som skapar bättre energiflöde.

För vem passar dornmetoden?
— Egentligen alla, men om jag ska nämna några specifika områden så blir det de som har skolios, skevheter och snedställningar i sina kroppar, emotionella problem, värk i rygg, nacke eller andra ställen. En rygg kan berätta mycket, säger Jogi.

Nutidens människa saknar ofta naturliga och omväxlande rörelser, vårt ensidiga sätt att röra oss påverkar både muskulatur och skelett negativt.

— Ofta får klienten en hemläxa, en övning som inte ska ta mer än max en minut att göra.

En undersökning hos Jogi väcker ofta klientens förvåning, för om man kommer hit med smärta i ett knä kan det mycket väl hända att fokus läggs på ländryggen.

— En erfaren dornterapeut med kunskap om kroppens meridianer kan koppla sjukdomssymtom till respektive meridian och kota. Helhetstänket är viktigt. En klient som känner sig stressad och spänd får ligga på en brits med en moxalampa riktad mot magen.

LÄS ÄVEN: Rosenmetoden förändrade allt för Lisa: ”Behandlingen blev min räddning”

— Moxa är värmebehandling som härmar den hetta som alstras då man värmer örten moxa, en kinesisk gråbo. Värmen stimulerar flödet av energier i kroppen och cirkulationen skapar möjligheter att ta bort smärta och blockeringar. Moxavärme är läkande och stärkande och går djupt in i kroppen, men observera att moxavärme inte ingår i själva dornmetoden, den är något jag kompletterar med om jag och klienten anser att det behövs.

I en dornterapeuts behandling ses människokroppen som en karta, ett pussel som ska läggas.

— Enligt mig är det en säker metod helt utan biverkningar. Men den ska inte användas vid akuta infektioner eller inflammationer, vid cancer, benskörhet eller på gravida kvinnor.

Dornterapeuten Jogi Karpinski utgår från skolmedicinen och kompletterar med den österländska medicinen när han undersöker sina klienter.

Det här är dornmetoden

Dornmetoden använder mjuka rörelser och lätt tryck för att korrigera felställningar i leder och ryggrad.

Metoden är en alternativ holistisk behandling som bygger på gammal kunskap från lokalbefolkningen i Alpregionen. I slutet av 1970-talet blev den tyske bonden Dieter Dorn hjälpt av rörelsebehandling då han själv hade drabbats av ryggskott. Även om han var lekman började han experimentera med olika självhjälpsövningar och snart hade han utvecklat dornmetoden, som idag har spridits över hela världen.

Dorn tillämpas för att behandla främst nack-, rygg-, axel och ledproblem, som ett aktivt samspel mellan patient och terapeut. Allt bygger på att patienten får övningar med sig hem.

Källa: dorn-method.com/about/about-dorn

Vad säger forskningen?

Det finns ett fåtal fallstudier kring dornmetoden som berör tinnitus och skolios, men vetenskaplig forskning saknas.

Jogi Karpinski tipsar

  • Stäng av tv och sociala medier – lev istället.
  • Undvik negativ nyhetsförmedling och hitta det positiva du själv kan utveckla – på det sättet är du med och skapar en bättre värld också för andra.
  • Tänk på att rädslor sänker ditt immunförsvar!

LÄS ÄVEN: Gitte led av smärtor och trötthet – här är metoden som förändrade allt